Informatyzacja bielskiego szpitala

Konsorcjum Asseco Poland i firmy Ganso wygrało wart przeszło 7,4 mln zł przetarg na modernizację systemu informatycznego największej placówki medycznej w południowej Polsce. Do szpitala należy 18 oddziałów i 24 poradni specjalistycznych.

Głównym elementem projektu jest wdrożenie kompleksowego rozwiązania Asseco Medical Management System składającego się z kilkudziesięciu modułów, wspierających m.in. izbę przyjęć, oddziały, ruch chorych, blok operacyjny, aptekę, pracownie, przychodnię oraz laboratoria. Dzięki realizacji projektu dane medyczne będą udostępniane w postaci elektronicznej, zaś ewidencja świadczeń zdrowotnych stanie się źródłem danych dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Ważną częścią projektu jest moduł analityczny klasy Business Inteligence, który umożliwi efektywne zarządzanie jednostką na podstawie wyników analiz wielowymiarowych. Ponadto system AMMS zostanie zintegrowany z oprogramowaniem obsługującym część administracyjną oraz z systemem radiologicznym.

Zobacz również:

Szpital zostanie wyposażony w infrastrukturę informatyczną niezbędną do uruchomienia nowego rozwiązania. Przewidziano m.in. zakup 12 serwerów i 300 stacji roboczych. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


TOP 200