Informatyzacja Urzędu miasta Katowice

Historia. Stan aktualny. Zamierzenia

Historia. Stan aktualny. Zamierzenia

Informatyzację każdej praktycznie gminy można podzielić historycznie na trzy etapy, które odpowiadają fazom rozwoju informatyzacji w różnych dziedzinach zastosowań:

  1. Informatyzowanie poszczególnych etapów pracy na podstawie pojedynczych programów działających na pojedynczych komputerach osobistych (np. system finansowo-księgowy, system ewidencji działalności gospodarczej, system ewidencji gruntów itp.);

  2. Informatyzowanie poszczególnych klas problemowych opartych na sieciowych systemach komputerowych (np. system kadrowo-płacowy, system Pesel, system obsługi USC itp.);

  3. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego gminy łączącego w sobie funkcje ewidencyjne, fiskalne i wspomagania zarządzaniem.
Większość gmin znajduje się obecnie na etapie przechodzenia od etapu pierwszego do etapu drugiego, a największe gminy, do których można zaliczyć już także gminę Katowice, budują zintegrowane systemy zawierające podsystemy informacji terenowej (SIT). W budowie systemów SIT, które docelowo mają połączyć się i utworzyć krajowy system informacji przestrzennej, przoduje miasto Łódź, gdzie wdrażany jest pilotażowy system pod nadzorem URM, a także miasta Gdańsk i Bydgoszcz. Na terenie woj. katowickiego najwcześniej rozpoczęły budowę takich systemów Gliwice i Bytom.

Podstawowym problemem przy przechodzeniu od etapów pojedynczych programów do etapu budowy zintegrowanego systemu informatycznego - niezależnie od tego czy jest to urząd miejski, gminny, bank, czy też firma produkcyjna lub usługowa - jest problem zachowania danych. Integracja już posiadanych podsystemów informatycznych w jeden spójny system gminy zakładać powinna maksymalne wykorzystanie posiadanych już baz danych. Wiąże się to jednak z wieloma problemami, spośród których wydzielić można:

  1. Brak jednolitego formatu danych, co uniemożliwia przejęcie ich bezpośrednio do tworzonych na obecnym etapie systemów informacyjnych - najczęściej są to dane w formacie dBase, Btrieve, ale również Paradox czy Lotus 1-2-3;

  2. Brak kompletnej dokumentacji, w szczególności brak opisu struktur danych, co zasadniczo utrudnia wykorzystanie istniejących danych w tworzonych systemach.
W luksusowym wydawałoby się położeniu znajdują się natomiast gminy, w których do tej pory nie wdrożono jeszcze żadnego programu, bo mogą od początku tworzyć system zintegrowany. Ale takich jest bardzo niewiele.


TOP 200