Informatyka z głowy

EDS Poland będzie świadczył usługi informatyczne polskim oddziałom szwedzkiego koncernu SKF.

EDS Poland będzie świadczył usługi informatyczne polskim oddziałom szwedzkiego koncernu SKF.

Przejęcie obsługi informatycznej SKF sp. z o.o. będzie realizowane w ramach ogólnoświatowej umowy podpisanej przez Electronic Data Systems z SKF. "Projekt jest skomplikowany. Został podzielony na kilka etapów. W ciągu pierwszych 2, 3 miesięcy będą prowadzone rozmowy dotyczące ustalenia procedur przekazywania obsługi informatycznej. Nastąpi również przekazanie infrastruktury informatycznej do EDS. Później przystąpimy do faktycznego przekazania obowiązków. W Polsce zakończenie tego etapu jest planowane na II kwartał 2002 r." - mówi Grzegorz Rynkiewicz do września br. dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży w SKF, obecnie pracownik EDS Poland.

W międzynarodowej infrastrukturze teleinformatycznej SKF są komputery mainframe, AS/400, sieć WAN i ok. 14 tys. komputerów połączonych w sieci lokalne. Wartość 7-letniego kontraktu wynosi 105 mln USD.

Dwa kontrakty

SKF przygotowywała się do outsourcingu usług informatycznych od kilkunastu miesięcy. Prowadzone były negocjac-je z kilkoma potencjalnymi partnerami. Jednocześnie trwała inwentaryzacja zasobów. W lipcu br. centrala SKF podpisała z EDS dwa kontrakty. Pierwszy dotyczy sposobu przekazywania obsługi informatycznej. Drugi określa poziom przyszłych usług świadczonych przez EDS na rzecz szwedzkiego koncernu. Wkrótce większość oddziałów SKF podpisała lokalne umowy z przedstawicielstwami EDS. Było to konieczne ze względu na różnice prawne i kulturowe w poszczególnych krajach. W Polsce na razie zawarto jedynie umowę dotyczącą przekazania obsługi informatycznej. Umowa określająca poziom usług zostanie podpisana w ciągu 2 miesięcy.

EDS ma dostarczać SKF rozwiązania i usługi informatyczne. Przejmie również rozwój aplikacji, wspierających działanie SKF - zarówno dział sprzedaży, jak i zakłady produkcyjne - opracowanych przez wewnętrzny dział IT - SKF Data Service. EDS będzie rozwijał oba te systemy. Na razie nie wiadomo czy zostaną zastąpione innymi systemami. Decyzje o tym zostaną podjęte dopiero po ustaleniu szczegółów dalszej współpracy.

Przedstawiciele szwedzkiego producenta łożysk liczą, że dzięki tej współpracy znacząco zmniejszą się koszty operacyjne firmy. "Główną korzyścią z outsourcingu ma być skoncentrowa- nie się na podstawowej działalności poprzez oderwanie się od technologii informatycznej i zajmujących się nią ludzi. Te dwa elementy są niezwykle kosztowne, ze względu na szybko zachodzące zmiany technologiczne" - wyjaśnia Grzegorz Rynkiewicz. "SKF chce kupować tylko usługi. Mówiąc obrazowo: nie chcemy kupować telefonu, a tylko możliwość prowadzenia rozmów" - dodaje.

Po pierwsze, ludzie

Zarówno przedstawiciele SKF, jak i EDS podkreślają, że jednym z najważniejszych elementów współpracy jest przejęcie wszystkich informatyków zatrudnionych w SKF. Prawie 700 informatyków zatrudnionych w 39 krajach stanie się pracownikami EDS. W umowie zagwarantowano im przynajmniej roczne zatrudnienie na nie gorszych niż dotychczas warunkach. W SKF w Polsce, w skład którego wchodzi biuro w Warszawie, Katowicach i fabryka w Poznaniu, było zatrudnionych tylko 4 informatyków. Funkcjonowali oni w ramach działu wsparcia sprzedaży. "Działy IT zwykle nie lubią dostawców usług out- sourcingowych, jednak przejście do pracy w takiej firmie stwarza informatykom szanse awansu, których nie mieliby pracując np. w SKF" - uważa Grzegorz Rynkiewicz. Przejmowanie pracowników klientów to standardowy sposób działania EDS. Na przykład w wyniku nawiązania współpracy z największym węgierskim operatorem telekomunikacyjnym liczba zatrudnionych w lokalnym oddziale EDS wzrosła ze 100 do 500 osób.

Przedstawiciele obu firm podkreślają również znaczenie czynnika kulturowego. "Obie firmy mają podobne struktury, podobną kulturę organizacyjną. Technologia traktowana jest jedynie jako narzędzie. To ułatwia przekazanie obowiązków" - twierdzą.

Nowe poczeka

"SKF jest firmą międzynarodową, co również będzie sprzyjać sprawnemu przekazaniu EDS obsługi informatycznej. Wykorzystywane w firmie aplikacje od początku są obsługiwane centralnie. Za- dania lokalnych działów informatyki sprowadzały się do utrzymywania aplikacji i instalowania - zwykle dwa razy do roku - uaktualnień. Ponadto informatycy opiekowali się biurem" - mówi Grzegorz Rynkiewicz. Główny system obsługujący polski oddział SKF działa na komputerze AS/400. Aplikacja obsługuje księgowość, księgowość materiałową, magazyn lokacyjny oraz obsługę zamówień klientów i dostawców. Tymczasem zakład w Poznaniu korzysta z systemu obsługującego proces produkcji, pracującego na komputerach mainframe w centrum przetwarzania danych w Schweinfurt koło Norymbergi. Korzystają z niego wszystkie zakłady SKF w Europie.

Do momentu przejęcia przez EDS obowiązków związanych z teleinformatyką wstrzymano realizację wszelkich nowych projektów. Realizowane są natomiast projekty już rozpoczęte. Od niedawna informatycy SKF sp. z o.o. pracowali nad połączeniem swojego systemu informatycznego z systemami dystrybutorów. "Dotychczas dystrybutorzy mogli składać zamówienia poprzez internetowy rynek sprzedaży łożysk Endorsia.com, którego inicjatorem był właśnie SKF. Chcie- liśmy jednak, aby zamówienia złożone w systemie dystrybutora były automatycznie rejestrowane w naszym systemie" - wyjaśnia Grzegorz Rynkiewicz. Dotychczas udało się zakończyć projekt u największego spośród ośmiu dystrybutorów SKF w Polsce - w firmie Prema. Komunikacja odbywa się poprzez EDI. Projekt połączenia z drugim dystrybutorem jest w trakcie realizacji.


TOP 200