Informatyka z Wielkiej Brytanii

W minionym roku rozpoczęto w Wielkiej Brytanii kilka projektów informatycznych.

W minionym roku rozpoczęto w Wielkiej Brytanii kilka projektów informatycznych.

Komputerowe kioski

Kioski z ekranami dotykowymi mają ułatwić Brytyjczykom korzystanie z takich usług administracji państwowej jak odnawianie ważności praw jazdy, płacenie podatków, składanie wniosków o zasiłki i uzyskiwanie informacji. Ustawione na rogach ulic, w bibliotekach i urzędach pocztowych będą czynne całą dobę. Komputerowe kioski są jedną z części projektu Green Paper, dotyczącego stworzenia "elektronicznej administracji", a jego głównym celem jest doprowadzenie do umożliwienia wymiany informacji pomiędzy różnymi bazami danych różnych resortów administracji brytyjskiej. Administracja sądzi, że uda się w ten sposób ukrócić oszustwa paszportowe, podatkowe i zasiłkowe. Pierwsze kioski uruchomiono już w Londynie, Manchesterze i Glasgow. W ramach innego projektu British Telecom (BT) instaluje w londyńskich hotelach, bibliotekach, centrach biznesowych i uczelniach 200 komputerowych kiosków, które będą oferowały wiadomości, prognozę pogody, przeglądarkę internetową i możliwość zakupu biletów do kina czy do teatru.

Ostrzeżenia o klęsce żywiołowej

British Telecom (BT) na bazie istniejącej w Wielkiej Brytanii sieci telefonicznej, opracował publiczny system wczesnego powiadamiania o klęskach żywiołowych. Jest to pierwszy tego rodzaju system na świecie, który będzie mógł powiadomić całe miasta w przypadku zagrożenia życia lub dobytku. W chwili powstania klęski żywiołowej jedna osoba, posługując się komputerem, może zaznaczyć na mapie kraju zagrożony obszar, co automatycznie spowoduje przesłanie specjalnej informacji głosowej na każdy numer telefoniczny z tego obszaru, a jeśli nie będzie to możliwe, to próby będą ponawiane aż do skutku. BT szacuje, że system ten jest w stanie ostrzec tysiąc obywateli w 5 minut, a wszystkich mieszkanców 75ütysięcznego miasta - w 45 min.

Komputeryzacja urzędów pracy

1000 brytyjskich urzędów pracy zostało spiętych siecią komputerową, w której skład wchodzi 21 tys. PC, 1 tys. serwerów i 6 tys. drukarek. Obecnie dzienna liczba wykonywanych za jej pomocą transakcji przekracza 5 mln. System pozwala poszukującym pracy na przeglądanie, za pomocą komputera, ofert z całego kraju, a jednocześnie uniemożliwia wyłudzanie zasiłków poprzez wielokrotne zarejestrowanie się w różnych urzędach pracy.

Sieć dla rolników

Ponad 600 gospodarstw rolnych podłączyło się do oferowanego przez brytyjskie ministerstwo rolnictwa serwisu informacyjnego dostępnego za pomocą . W serwisie dostępne są wszelkie informacje na temat prowadzenia gospodarstw poczynając od prognozy pogody, a na cenach ziarna kończąc. Pozwala także na prowadzenie "rozmów" między przyłączonymi do niego gospodarstwami. System wdrożono głównie w celu udzielenia wsparcia tym z gospodarstw, które znajdują się na odizolowanych terenach. Liczba zainteresowanych nie wydaje się jednak zbyt duża, jeśli się uwzględni, że w Wielkiej Brytanii jest ponad 80 tys. gospodarstw rolnych wyposażonych w ponad 40 tys. komputerów.


TOP 200