Informatyka wspiera życie

Na kilka miesięcy przed otwarciem polskiego rynku ubezpieczeniowego dla zagranicznych firm, PZU Życie SA zdecydowało się na szybkie wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Koszt inwestycji szacowany jest na 10 mln USD.

Na kilka miesięcy przed otwarciem polskiego rynku ubezpieczeniowego dla zagranicznych firm, PZU Życie SA zdecydowało się na szybkie wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Koszt inwestycji szacowany jest na 10 mln USD.

Dla Computer Sciences Corporation, jednej z największych firm usługowych na świecie, zawarcie dużego kontraktu z PZU Życie SA może być pretekstem do rozszerzenia działalności na polskim rynku informatycznym.

PZU Życie SA - największa polska firma sprzedająca ubezpieczenia na życie - postanowiła wdrożyć zintegrowany, centralny system wspomagający zarządzanie. Firma zamierza zmienić sposób działania z obsługi konkretnych produktów na obsługę pojedynczego klienta. Dotychczas nie pozwalały na to stosowane narzędzia. W ubiegłym roku, w wyniku otwartego przetargu, jako dostawcę nowego systemu wyłoniono amerykańską firmę Computer Sciences Corporation (CSC). Wzięto pod uwagę wyłącznie firmy zagraniczne.

"Żaden z polskich producentów nie był w stanie spełnić naszych warunków. Przede wszystkim, ze względu na czas, zależało nam na otrzymaniu gotowego, sprawdzonego rozwiązania. W Polsce nie ma takiego, m.in. z tego względu, że tworzone dotychczas oprogramowanie ubezpieczeniowe nie było dostosowane do specyfiki naszej działalności na rynku ubezpieczeń na życie. Drugim powodem była skala przedsięwzięcia w tak dużej firmie, jak nasza" - tłumaczy Wiktor Askanas, członek zarządu, odpowiedzialny za biuro informatyki PZU Życie SA.

Do końca tego roku zakupione rozwiązanie zostanie wdrożone w centrali i we wszystkich 51 inspektoratach na terenie Polski. Zajmie się tym szkolona obecnie wewnątrz PZU Życie grupa informatyków, która utworzy centrum obsługujące całą firmę. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 10 mln USD. Po powstaniu funduszy emerytalnych wydatki na informatykę mogą wzrosnąć nawet do 6% wartości przychodów spółki. W ubiegłym roku spółka uzyskała przychody w wysokości 2,6 mld zł.

Informacja co dzień

Kolejnym, wymienianym przez kierownictwo spółki, powodem zmiany stosowanego obecnie oprogramowania jest chęć utworzenia funduszy emerytalnych, gdzie - zgodnie z ustawą - wymagane jest codziennie podawanie do publicznej wiadomości informacji o wartości jednostek uczestnictwa. Potrzebna jest do tego sprawna sieć rozległa, centralny system wspomagający zarządzanie i hurtownia danych, z których będą pobierane informacje. Te trzy elementy w najbliższym czasie mają stanowić główne zadania biura informatyki PZU Życie.

Oprogramowanie CSC nie jest gotowym produktem, lecz raczej instrumentem, umożliwiającym tworzenie systemu dostosowanego do potrzeb polskiego ubezpieczyciela. Za pomocą zakupionych narzędzi CASE ma być rozwijana nie tylko obsługa dotychczasowych produktów, ale będą tworzone nowe. Na początku kwietnia br. zostanie uruchomiony program pilotażowy, który będzie testowany przez ok. pół roku. Natomiast już od 1 stycznia 1999 r. nowy system ma objąć główną sferę działalności PZU Życie, związaną z czterema typami ubezpieczeń indywidualnych i ubezpieczeniem Pogodna Jesień. Sukcesywnie zostaną nim objęte pozostałe produkty i wszystkie nowo powstające.

Edukacja klientów

"System także ma nam pomóc edukować naszych klientów. Na razie nie rozumieją oni jeszcze, że ubezpieczenie może być nie tylko sposobem zabezpieczenia się przed skutkami nieszczęśliwego wypadku, ale także formą oszczędzania i inwestowania pieniędzy" - twierdzą przedstawiciele PZU Życie. Agenci będą mogli przedstawiać w przystępny sposób produkty i usługi, m.in. za pomocą prezentacji multimedialnych.

Sieć i laptopy

Równolegle ma być tworzona sieć rozległa. Do tej pory firma była rozproszona i nie miała sieci łączącej jej inspektoraty. Każdy z nich lokalnie przetwarza dane zbierane we własnej bazie danych, które następnie przekazuje do centrali w Warszawie. Do końca marca br. ma być wybrana firma, która zajmie się połączeniem wszystkich 51 inspektoratów z centralą. Projekt ten zakończyć się ma jeszcze w tym roku, tak aby z początkiem przyszłego możliwa była sprawna wymiana danych między jednostkami.

W kolejnym etapie PZU Życie planuje zakup dla swoich agentów nowoczesnego sprzętu komputerowego (komputerów PC, notebooków i palmtopów). Spółka zamierza ujednolicić pod względem technologicznym stosowany sprzęt. Teraz wszelkie zakupy będą dokonywane centralnie, w dużych partiach, od nie więcej niż czterech producentów.


TOP 200