Informatyka w uproszczeniu

Podobnie jak inni wielcy dostawcy, Fujitsu Siemens Computers dąży w kierunku rozwiązań zgodnych z ideą utility computing.

Podobnie jak inni wielcy dostawcy, Fujitsu Siemens Computers dąży w kierunku rozwiązań zgodnych z ideą utility computing.

Firma jest przekonana, że przedsiębiorstwa są i w najbliższej przyszłości nadal będą koncentrować się przede wszystkim na redukcji kosztów szeroko pojętej informatyki. To dlatego właśnie opracowywane przez Fujitsu Siemens Computers (FSC) produkty są tworzone zgodnie z nową strategią, którą firma nazwała Triole. Główne hasła strategii FSC to: (1) - polegająca na łączeniu zasobów i współdzieleniu ich, co ma pozwalać na bardziej efektywne ich wykorzystanie, (2) automatyzacja - polegająca na automatycznym dostosowywaniu się systemów informatycznych do bieżących potrzeb oraz (3) integracja - polegająca na tworzeniu gotowych konfiguracji i technologii middleware łączących innowacje ze starymi produktami. Co oczywiste, strategia Triole wpisuje się w globalny trend, mający na celu uelastycznienie zarządzania usługami i kosztami informatyki.

Elastyczna rama

Przykładem rozwiązania wpisującego się w tę strategię jest produkt o nazwie FlexFrame. To implementacja lansowanej przez SAP idei polegającej na zerwaniu ścisłych powiązań pomiędzy fizycznymi serwerami a oprogramowaniem. Chodzi o wprowadzenie warstwy abstrakcji, która umożliwia dokonywanie zmian w warstwach niższych bez potrzeby istotnych rekonfiguracji w warstwach wyższych. Rozwiązanie FSC zostało uznane przez SAP za pierwsze zgodne z tą ideą. Opracowane we współpracy z SAP oraz Network Appliance Flex-Frame, FSC pozwala na umieszczenie całego systemu mySAP.com na grupie "węzłów" i przydzielanie ich mocy obliczeniowej poszczególnym komponentom (usługom SAP) zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Na infrastrukturę FlexFrame składają się dwuprocesorowe intelowskie serwery kompaktowe (blade) Primergy BX300 - w pojedynczej obudowie o wysokości trzech jednostek (3U) mieści się ich dwadzieścia. Na potrzeby baz danych wykorzystuje się serwery Primergy wyposażone w cztery lub osiem procesorów. Domyślnie wszystkie komputery działają pod kontrolą systemu SuSE Linux, choć można tu także wykorzystać serwery linii PrimePower pracujące pod kontrolą Solaris. Jako systemy pamięci masowej wykorzystano serwery plików firmy Network Appliance. Niektórzy analitycy uważają, że w tego typu zastosowaniach lepiej sprawdza się technologia SAN. Jednak Jurgen Ellwanger, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w FSC, przekonuje, że znakomicie sprawdza się także rozwiązanie wykorzystujące architekturę NAS. "Sprawdziliśmy taką konfigurację wraz z dwoma dużymi klientami. To działa" - zapewnia.

Dotychczas rozwiązanie zostało wdrożone w kilkunastu firmach, m.in. w Siemens AG, holenderskim Ministerstwie Finansów, T-Systems International, RUAG/Dynamit Nobel, a także w Hella AG. W tym ostatnim przypadku FlexFrame pozwolił ponoć producentowi reflektorów samochodowych obniżyć koszt utrzymania systemu SAP o ponad 30%.

Niższe koszty utrzymania rozwiązania wynikają także ze standardowego charakteru wykorzystywanych komponentów. Wszystkie komputery są uruchamiane z jednej kopii systemu operacyjnego zapisanego w trybie read-only. "Skraca to czas instalacji oraz eliminuje kłopoty wynikające z zarządzania poprawkami" - twierdzi Jurgen Ellwanger. Dane o konkretnych korzyściach z wdrożenia trudno do końca zweryfikować, ponieważ w Polsce na razie brak wdrożeń Flex-Frame. Niemniej, kierunek myślenia o architekturze systemów przyjęty przez FSC wydaje się słuszny.

Taśma bez ograniczeń

Hasło wirtualizacja ma kluczowe znaczenie w przypadku produktów FSC z serii CentricStor. Są to wirtualne biblioteki taśmowe, które umożliwiają konsolidowanie i automatyzację pracy systemów pamięci masowych. Idea wirtualnej taśmy eliminuje wiele problemów związanych z backupem na taśmy. Ponieważ dane są najpierw kopiowane na dyski, poprawia się wydajność. Poza tym zastosowanie "stacji pośredniej" pozwala wykorzystać do zabezpieczania danych mniej napędów taśmowych, czyli mniejsze biblioteki, a to oznacza konkretne oszczędności.

FSC oferuje dwa modele wirtualnych bibliotek taśmowych - przeznaczony dla średnich firm CentricStor 100 oraz wysoko wydajny CentricStor 400. Pierwsze urządzenie pozwala na zdefiniowanie do 32 wirtualnych napędów, natomiast CentricStor 400 oferuje możliwość zdefiniowania do 512 wirtualnych taśm. Urządzenia FSC współpracują ze wszystkimi popularnymi bibliotekami taśmowymi.

Jedno źródło poczty

Konsolidacja odgrywa znaczną rolę także w systemie do obsługi poczty easyXchange. Rozwiązanie zostało przygotowane na podstawie wewnętrznego doświadczenia firmy, która skonsolidowała swoje 59 serwerów pocztowych Exchange 5.5 na dwóch klastrach easyXchange (Exchange 2003). Pozwoliło to m.in. na 30-proc. obniżkę całkowitych kosztów utrzymania infrastruktury pocztowej, ujednolicenie kosztu utrzymywania pojedynczej skrzynki, a także na podniesienie dostępności o 1 punkt procentowy do poziomu 99,5%.

Archiwizacją easyXchange zarządza emailXtender. Oprogramowanie to pozwala na przeszukiwanie plików pocztowych, a także ograniczanie zajmowanej powierzchni dyskowej. W tym celu stosowane są kompresja oraz mechanizm dbający o to, by w systemie były przechowywane pojedyncze kopie załączników.


TOP 200