Informatyka w szkole

Już po raz trzynasty organizowana jest konferencja "Informatyka w Szkole".

Już po raz trzynasty organizowana jest konferencja "Informatyka w Szkole".

W tym roku ponownie odbędzie się na UMCS w Lublinie (17-20.09). Główni organizatorzy spotkania to: Instytut Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Głównym sponsorem konferencji są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Patronat nad nią objął JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Kazimierz Goebel. Przewodni temat tegorocznego spotkania:

"Integrująca rola technologii informacyjnej"

Informacje dotyczące konferencji znajdują się pod adresem: www.lublin.pl/umcs/mat/konf

W spotkaniu wezmą udział nauczyciele ze szkół wszystkich szczebli, przedstawiciele firm, wydawnictw. Oczekujemy, podobnie jak w ubiegłym roku, udziału 400 osób.

Zapraszam do wzięcia udziału w konferencji. Bezpośredni kontakt z uczestnikami i obrady umożliwią bliższe poznanie problemów, z jakimi zmaga się dzisiejsza szkoła w Polsce u progu zjednoczonej Europy i w przededniu ery informacji.

Prof. Maciej M. Sysło przewodniczący Komitetu Programowego i Organizacyjnego


TOP 200