Informatyka w parlamentach

Międzynarodowa konferencja nt. technologii informatycznych używanych w pracach instytucji parlamentarnych odbyła się w dniach 20-22 czerwca br. w Pułtusku. Celem konferencji była wymiana informacji i doświadczeń między informatykami z krajów zachodnioeuropejskich (- nawet z parlamentu europejskiego) a młodych demokracji środkowo- i wschodnio-europejskich jak: Bułgaria, Estonia, Macedonia, Słowacja, Ukraina, Polska i inne. W imprezie zorganizowanej przez Biuro Informatyki Kancelarii Senatu uczestniczyło kilkadziesiąt osób z wielu krajów świata.

Międzynarodowa konferencja nt. technologii informatycznych używanych w pracach instytucji parlamentarnych odbyła się w dniach 20-22 czerwca br. w Pułtusku. Celem konferencji była wymiana informacji i doświadczeń między informatykami z krajów zachodnioeuropejskich (- nawet z parlamentu europejskiego) a młodych demokracji środkowo- i wschodnio-europejskich jak: Bułgaria, Estonia, Macedonia, Słowacja, Ukraina, Polska i inne. W imprezie zorganizowanej przez Biuro Informatyki Kancelarii Senatu uczestniczyło kilkadziesiąt osób z wielu krajów świata.

Ważniejsze zadania informatyki w pracy instytucji parlamentarnych to obsługa baz danych wspomagających decyzje oraz zapewnia łączność z tymi bazami - w tym także ze zdalnych miejsc pracy. Zastosowania te są związane ze specyfiką działalności parlamentarzystów, którzy dzielą czas swej pracy między samym parlamentem a biurami poselskimi. Innymi poruszanymi na konferencji zagadnieniami były obsługa prac biurowych, procesów głosowań, instalacje typu DTP, zarządzanie i archiwizacja dokumentów, sprawy bezpieczeństwa danych, używane rodzaje i konfiguracje sieci LAN oraz WAN.

W trakcie wystąpienia szefa Biura Informatyki Kancelarii Senatu - pana Jarosława Demineta - dowiedzieliśmy się, że łączność między informatycznym centrum parlamentarnym w Warszawie a krajowymi urzędami poselskimi jest oparta o pakietową sieć Kolpak typu X.25. Ten rodzaj połączeń znalazł swoje zastosowanie jak na razie w 50 biurach poselskich i ma charakter pilotażowy. Warto dodać, że sieć Kolpak została uruchomiona przez Polskie Koleje Państwowe ponad 2 lata temu we współpracy z amerykańską firmą . Kolpak jest zbudowany na sieci całkiem niezależnej od połączeń obsługiwanych przez TPSA i wg rozeznania przeprowadzonego przez Biuro Informatyki Kancelarii Senatu, oferuje tańsze i pewniejsze połączenia niż publiczna sieć telefoniczna. Każde z biur jest na krótkim odcinku połączone z Kolpakiem przy użyciu sieci publicznej, ale w przyszłości zamierza się ten stan rzeczy zastąpić poprzez użycie łącz dzierżawionych.


TOP 200