Informatyka w indeksie

W najbliższych planach Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku jest stworzenie systemu teleedukacji i wdrożenie sieciowego systemu pracy grupowej dla pracowników uczelni.

W najbliższych planach Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku jest stworzenie systemu teleedukacji i wdrożenie sieciowego systemu pracy grupowej dla pracowników uczelni.

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Andrzej Bartnicki - rektor

Cezary Wojnowski - specjalista zastosowań informatyki

Liczba pracowników - 1266

Liczba studentów w roku akademickim 2001/2002 - 15 645

Cezary Wojnowski - specjalista zastosowań informatyki

Cezary Wojnowski - specjalista zastosowań informatyki

Każdy student rozpoczyna naukę w szkole z kontem poczty elektronicznej i dostępem do uczelnianej sieci informatycznej. Rejestracja w dziekanacie jest równoznaczna z przyznaniem skrzynki i hasła. Dzięki nim można się szybko dowiedzieć, jaki będzie w najbliższym semestrze rozkład zajęć, na kiedy są planowane egzaminy, jaki program będzie obowiązywał na poszczególnych przedmiotach, jaka literatura jest zalecana do przeczytania. W bazie danych dostępnej za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub poczty elektronicznej są umieszczane wszystkie oceny. Jest w niej także odnotowywany przebieg studiów (urlopy, nagrody, zaliczenia warunkowe itp.). Przez Internet można również zapoznać się z komunikatami i zarządzeniami władz uczelni.

Aby zamówić książkę, nie trzeba odwiedzać biblioteki. System informatyczny MAK umożliwia wyszukiwanie i zamawianie potrzebnych tytułów poprzez udostępnione w sieci katalogi. Realizacja zamówień również odbywa się drogą elektroniczną - rewers z informacjami jest wysyłany do magazynu, skąd książka wędruje do czytelni lub wypożyczalni specjalną windą. Oprócz wydawnictw papierowych biblioteka zapewnia dostęp do baz danych z publikacjami elektronicznymi.

We wszystkich pokojach w domach studenckich znajdują się gniazda umożliwiające podłączenie do uczelnianej sieci komputerowej. Studenci mogą bezpłatnie korzystać z komputerów zainstalowanych w kilku funkcjonujących na uczelni kawiarenkach internetowych. Stanowiska z dostępem do sieci są także w bibliotece.

Wdrożone systemy teleinformatyczne służą także do usprawnienia organizacji pracy uczelni. Możliwość szybkiej wymiany danych poprawiła komunikację między poszczególnymi działami uczelni oraz między uczelnią a studentami. Poprzez scentralizowanie najważniejszych danych i możliwość bieżącego korzystania z nich uproszczono mechanizmy zarządzania uczelnią. W systemie Dziekanat znajdują się wszystkie dane związane z obsługą studentów. Przyspiesza to załatwianie spraw studenckich (np. wydawanie rodzaju zaświadczeń, które można zamówić pocztą elektroniczną), skraca czas przygotowania niezbędnych sprawozdań i raportów (jest stały dostęp do informacji związanych z funkcjonowaniem uczelni) oraz obniża koszty jej funkcjonowania (mniejsze zużycie materiałów biurowych, nie ma potrzeby zwiększania zatrudnienia w dziekanatach przy wzroście liczby studentów). W pełni zinformatyzowane jest także prowadzenie księgowości i rozliczeń finansowych w kwesturze.

Najbliższe plany obejmują stworzenie systemu teleedukacji, uruchomienie własnego portalu internetowego i wdrożenie sieciowego systemu pracy grupowej dla pracowników uczelni.

Wykorzystywane rozwiązania

System wspomagający zarządzanie działalnością uczelni DC Dziekanat 5.0; InfoStudent 1.0; system biblioteczny MAK; system finansowo-księgowy; sieć oparta na Novell NetWare 5.1 i urządzeniach 3Com; serwery - HP z serii E. Całą obsługę informatyczną prowadzi firma Info-Trade sp. z o.o. na podstawie długoterminowej umowy z WSH.


TOP 200