Informatyka w cieniu bloków energetycznych

Jego zdaniem rozwój systemów billingowych, czy też szerzej, definiowanych systemów obsługi klienta, nie może odbywać się w oderwaniu od innych zagadnień. Należą do nich: ujednolicenie procesów biznesowych, centralizacja danych czy integracja aplikacji. W konsekwencji – wraz z innymi, równie złożonymi, niewymienionymi tutaj zagadnieniami – prowadzi to do budowy nowej architektury IT oraz tworzenia nowych modelów wymiany danych. Dotyczy to zarówno sprzedawców energii, jak i operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD).

W ocenie Tomasza Bendlewskiego mamy bowiem do czynienia z wyjątkowo złożonymi projektami, gdzie zmiany zauważalne w billingach i systemach obsługi klienta są jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Wymaga to od dostawców nie tylko posiadania nowoczesnych, elastycznych, rozwojowych i dostosowanych do warunków lokalnych systemów IT, ale również wieloletniego doświadczenia we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego. Oczywiście, znaczenie ma także ilość i jakość posiadanych zasobów oraz determinacja przy wspólnym pokonywaniu wyzwań, których jest sporo przy tak złożonych projektach.

Zobacz również:

„Konsekwencją rozwoju rynku jest stopniowe wprowadzanie przez firmy energetyczne nowych produktów, nowych kanałów komunikacji i standardów obsługi zdecydowanie wyższych od obecnych. Rośnie także znaczenie znajomości potrzeb i możliwość prowadzenia indywidualnych relacji z klientami” – informuje Tomasz Bendlewski. Podkreśla przy tym, że większa konkurencyjność rynku wymusi wzrost nakładów inwestycyjnych w tych obszarach, a także tych związanych z systemami IT. Skoro trzeba będzie inwestować więcej, to zakres i sposób wprowadzania zmian, wybór rozwiązania czy dostawcy powinny w dużej mierze determinować posiadane zasoby oraz zdefiniowane mierzalne korzyści.

W co inwestuje energetyka?

Każda z działających w Polsce firm energetycznych prowadzi inwestycje w obszarze IT. Uznawana za polskiego lidera, jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne, Grupa Energa prowadzi kilka projektów inwestycyjnych. Strategicznym projektem jest wdrożenie systemu obsługi sprzedaży w segmencie sprzedaży, polegającego na wprowadzeniu jednego środowiska informatycznego do obsługi klientów i ich rozliczania (CRM i billing). Jednym z celów projektu jest poprawa satysfakcji klientów Grupy Energa poprzez usprawnienie procesu rozliczania produktów i usług. Projekt pozwoli także na obniżenie kosztów obsługi klienta.


TOP 200