Informatyka w amerykańskich korporacjach

Przy okazji ogłoszenia przez COMPUTERWORLD USA tegorocznej listy "100 najskuteczniejszych użytkowników systemów informatycznych" w poszczególnych branżach amerykańskiej gospodarki, opublikowano też dane obrazujące wykorzystanie komputerów w czołowych korporacjach.

Przy okazji ogłoszenia przez COMPUTERWORLD USA tegorocznej listy "100 najskuteczniejszych użytkowników systemów informatycznych" w poszczególnych branżach amerykańskiej gospodarki, opublikowano też dane obrazujące wykorzystanie komputerów w czołowych korporacjach. Te przykładowe wskaźniki dają pojęcie o skali amerykańskiego rynku informatycznego.

branża i nazwa wydatki na % wydatków liczba PC % pracowników

kompanii informatykę w stos. do i posługujących

w 1991 r. obrotów terminali się PC

w USD

lotnicza

Boeing Co. 1,6 mld 5,46% 122.600 77%

produkty

konsumpcyjne

Dun & Bradstreet 778 mln 16,6% 50.000 86%

finanse

Bank America Corp. 700 mln 5,71% 81.000 100%

samochodowa

Ford Motor Co. 1,3 mld 1,5% 70.000 21%

wytwórcza

Eastman Kodak 518 mln 2,64% 75.000 56%

chemiczna

Dow Chemical 400 mln 2,07% 32.000 51%

spożywcza

Pepsico Inc. 350 mln 1,77% 32.000 9%

handel

Sears, Roebuck 1,2 mld 2,15% 350.000 78%

transport

AMR Corp. 1 mld 8,4% 117.890 100%

zakłady użyteczn.

publicznej

AT & T 2,9 mld 4,5% 315.000 99%

Ranking 100 najpoważniejszych użytkowników prowadzony jest od 1988 r. W tym celu bierze się pierwszą połowę z "500 największych kompanii" Fortune i analizuje się ich wyniki pod kątem rezultatów ekonomicznych i zastosowania komputerów.


TOP 200