Informatyka na światowym poziomie

Computerworld nagrodził firmy i instytucje, które najsprawniej wykorzystują technologie ICT. Statuetki odebrali również laureaci nagród specjalnych: za Green IT, wdrożenie telekomunikacyjne oraz innowacyjność.

Informatyka na światowym poziomie

Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu Lider Informatyki 2013 odbyła się 26 września w Warszawie, w Teatrze Palladium.

Gala, która zwieńczyła trwającą od wiosny tego roku rywalizację, miała hollywoodzką oprawę. Na scenie pojawili się wszyscy główni bohaterowie – finaliści konkursu. Były fanfary dla zwycięzców, fajerwerki i prawdziwy ogień. W podróż po historii techniki i najnowszych cudach technologii zabrali gości Gali prowadzący imprezę redaktor naczelny Computerworld, Tomasz Bitner i towarzysząca mu dziennikarka telewizyjna Agata Konarska.

„Fakt, że już po raz piąty Ministerstwo Gospodarki ma zaszczyt patronować konkursowi Lider Informatyki, świadczy o tym, jak duże znaczenie ma zastosowanie IT w gospodarce“ – powiedział Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Dariusz Bogdan, dodając, że „Dynamika wzrostu sektora IT wynosi 6,3% i jest wyższa od wzrostu polskiego PKB, a szczególnym powodem do zadowolenia jest to, że aż 87% firm informatycznych ocenia swoją sytuację jako dobrą i bardzo dobrą“. Minister Dariusz Bogdan zaprosił prz edsiębiorców do udziału w organizowanych przez Ministerstwo misjach, m.in. do Stambułu i Kazachstanu, bo – jak zaznaczył: „teraz właśnie jest czas, żeby polskie firmy zadomowiły się na rynkach zagranicznych".

Zwłaszcza że, jak dowiódł tegoroczny konkurs, polska informatyka stoi na światowym poziomie. Nad Wisłą są obecne najbardziej zaawansowane technologie, a przykład firmy Raben, wyróżnionej nagrodą specjalną Ministra Gospodarki za innowacyjne wykorzystanie technologii teleinformatycznych w działalności gospodarczej pokazuje, że to właśnie z Polski – konkretnie z centrum kompetencyjnego i decyzyjnego pod Poznaniem – nowe aplikacje wędrują do innych krajów. Wśród nich jest nagrodzone w tym roku elektroniczne potwierdzenie dostawy towaru – ePOD.

Idea i jury konkursu

Lider Informatyki to przedsięwzięcie rozpisane na wiele miesięcy. Rozpoczyna się wiosną od zebrania kilkudziesięciu zgłoszeń w sześciu kategoriach, a następnie ich analizy i wyłonienia finalistów. Latem do kandydatów jadą dziennikarze Computerworlda, żeby zobaczyć na własne oczy wdrożone technologie i sprawdzić, jaki IT ma wpływ na biznes. Wszystko ocenia Jury, oto jego skład: Tomasz Bitner, redaktor naczelny Computerworld Polska; Leszek Maśniak, Executive Partner w firmie Gartner; Tomasz Bejm, partner zarządzający Grupą Doradztwa Technologicznego PwC Polska; Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki; oraz Aleksander Poniewierski, partner lider Doradztwa IT na Europę Środkowo-Wschodnią w Ernst&Young.

Ostateczny werdykt zapada na podstawie analizy m.in. struktury i organizacji firmy, w tym takiego usytuowania IT, które sprzyja sprawnemu realizowaniu projektów, oceny wpływu ICT na procesy biznesowe, jakości wdrożeń, ich nowatorstwa i terminowości. Te wszystkie elementy, przeliczone skrupulatnie na punkty, zadecydowały o końcowym werdykcie. W tym roku w wielu kategoriach była naprawdę zażarta rywalizacja, dlatego jurorzy mieli trudne zadanie.


TOP 200