Informatyka i rachunkowość

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zarząd Główny uprzejmie zapraszają na doroczną konferencję INFRA '97 pod hasłem:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zarząd Główny uprzejmie zapraszają na doroczną konferencję INFRA '97 pod hasłem:

"Specyfiakcja ustawowych wymagań wobec systemów informatycznych wspomagających prowadzenie ksiąg rachunkowych " w ramach którego podejmujemy następujące tematy:

1. Sposób podejścia w określaniu ustawowych wymagań wobec systemów informatycznych wspomagających rachunkowość.

2. Ustawowe wymagania wobec informacji z rachunkowości.

3. Ustawowe wymagania wobec ksiąg rachunkowych na komputerze.

4. Ustawowe wymagania w zakresie udowodnienia zapisów w księgach rachunkowych.

5. Ustawowe wymagania wobec legalności prowadzenia ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym.

6. Ustawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa zasobów danych księgowych.

7. Model ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym.

Konferencja odbędzie się w hotelu SOLNY w Kołobrzegu, w dniach 22 - 24 września 1997 r. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie przelewu na konto PKO II O/Szczecin, nr 10204809 - 2495 - 270 - 1 w kwocie 850 zł. Rozliczenie nastąpi według kalkulacji wykonawczej. Koszty przejazdu pokrywają jednostki delegujące. Termin zgłoszenia upływa 1 września 1997 r. Szczegółowy program konferencji przekażemy we wrześniu br. Na miejscu wręczymy materiały konferencyjne. Korespondencję prosimy kierować pod adresem: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, O/O w Szczecinie, al. Jedności Narodowej 11, 70-415 Szczecin; tel. 339832.

Organizatorzy


TOP 200