Informatyka i BIG

Jeden z czterech, a niedługo pięciu banków, funkcjonujących na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. pracuje w systemie bankowym IBIS/AS. System ten wykorzystuje platformę sprzętową AS/400.

Jeden z czterech, a niedługo pięciu banków, funkcjonujących na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. pracuje w systemie bankowym IBIS/AS. System ten wykorzystuje platformę sprzętową AS/400.

Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. obsługuje 1652 rachunki (stan na 30.09.1993), a jego aktywa wynoszą 10 377 399 mln zł. Liczba komputerowych stanowisk pracy w BIG-gu stanowi ok. 58% wszystkich miejsc pracy. Bank ten zatrudnia łącznie 620 osób, z czego 4,2% to informatycy.

W najbliższych planach BIG-u S.A. jest budowa sprawnego systemu wielooddziałowego. Ma on nie tylko usprawniać obsługę klientów banku, ale też dostarczać aktualnej i wiarygodnej informacji pomocnej w zarządzaniu tą instytucją finansową.


TOP 200