Informatyka emerytalna

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Dom - jako jedno z nielicznych - zdecydowało się na stworzenie własnego, silnego działu informatyki.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Dom - jako jedno z nielicznych - zdecydowało się na stworzenie własnego, silnego działu informatyki.

Powstałe na początku tego roku Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) przyjęły jedną z dwóch strategii informatyzacji. Pierwsza polega na oddaniu większości zadań związanych z rejestracją członków i obsługą systemu informatycznego - w którym zapisywane są informacje o nich - zewnętrznemu agentowi transferowemu. Tak postąpiła większość PTE.

We własnym zakresie

Druga metoda, na którą zdecydowało się Powszechne Towarzystwo Emerytalne Dom SA (PTE Dom), to stworzenie silnego działu informatyki i prowadzenie prac samodzielnie. "Naszym zdaniem, taka strategia jest dla nas bardziej korzystna. W firmie zewnętrznej - outsourcingowej - zawsze istnieje ryzyko walki o ograniczone w sumie zasoby, co może wpłynąć niekorzystnie na jakość obsługi naszych klientów czy też spowodować opóźnienia np. wprowadzanych przez nas promocji" - mówi Konrad Biedul, członek zarządu odpowiedzialny za Pion Informatyczno-Operacyjny w PTE Dom.

Koszt poniesiony na informatykę - ok. 3 mln USD (12 mln zł) - stanowi niewielki procent kapitału założycielskiego PTE Dom wynoszącego 175 mln zł. "Pieniądze te wydaliśmy w tym roku na stworzenie zintegrowanej infrastruktury informatycznej. Zwrotu poniesionych nakładów spodziewamy się w ciągu kilku lat" - mówią przedstawiciele towarzystwa. "W przyszłym roku wydatki na informatykę - związane głównie z utrzymaniem systemów informatycznych - powinny zmniejszyć się do ok. 30% tej sumy" - dodają.

Zintegrowane procesy

Zdaniem przedstawicieli PTE Dom, powód stworzenia we własnym zakresie zespołu informatyków nie był właściwie związany z , ponieważ większość towarzystw stosuje podobne rozwiązania. "Najbardziej niepokoił nas brak odpowiedniego doświadczenia firm w zakresie operacyjnym, firm, które proponowały nam swoje usługi agenta transferowego" - mówi Konrad Biedul.

Kluczowe znaczenie dla przedstawicieli towarzystwa miały zakres obsługi działalności zespołu operacyjnego firmy i metodologia przetwarzania danych. Warunkiem, jaki postawili przed sobą przedstawiciele towarzystwa, było więc stworzenie zintegrowanego środowiska informatycznego. "Zależało nam - by zapewnić płynność pracy - aby przetwarzanie danych było związane z jednym, zintegrowanym ciągiem procesów. Nie chcieliśmy, aby powstały w firmie "wyspy informatyki" powiązane z pojedynczymi wydziałami" - wyjaśnia członek zarządu, odpowiedzialny za informatykę w PTE Dom.

Sieć systemów

PTE Dom korzysta z kilku zintegrowanych ze sobą systemów informatycznych. Pierwszym jest aplikacja wykorzystywana w 46 biurach regionalnych towarzystwa do wprowadzania danych o zawartych umowach. Odbywa się to tego samego lub najpóźniej następnego dnia od jej podpisania. Dane te - po ich zaszyfrowaniu za pomocą systemu kluczy publicznych i prywatnych - przesyłane są do centrali w Warszawie.

Kolejną stosowaną przez firmę aplikacją jest system agenta transferowego, pracujący w konfiguracji klastra na dwóch serwerach Sun Enterprise 3500. Stosowana aplikacja jest zlokalizowaną wersją systemu Pension 2000 (firmy Sysde z Kostaryki). "Wybraliśmy to rozwiązanie przede wszystkim ze względu na oferowane przez nie możliwości obsługi klienta i tzw. interwencji. Z drugiej strony, jeden z naszych udziałowców - Citibank - ma doświadczenie we współpracy z Sysde w Ameryce Łacińskiej" - mówi Konrad Biedul. "System kupiliśmy wraz z kodami źródłowymi i po zakończeniu umowy będziemy go dalej rozwijać samodzielnie" - dodaje.

Dział informatyki PTE Dom zatrudnia 16 osób, z czego 6 to programiści, 10 zarządza wykorzystywanymi systemami. Do systemu Pension 2000 podłączone są interfejsy komunikacyjne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Urzędem Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

Towarzystwo ma także dwa, niezależne systemy księgowe. Pierwszy jest stosowany do administrowania jednostkami rozrachunkowymi funduszu (w tym wyliczania aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego Dom), drugi to standardowy system finansowo-księgowy, wspomagający zarządzanie towarzystwem. Ostatnim z wykorzystywanych w PTE Dom jest system oprogramowania do prowadzenia portfeli inwestycyjnych. Jako dostawcę systemu wybrano ZETO Rodan i aplikację Sidoma-WIG-Portfel.


TOP 200