Informatyka dla szkoły

''Biuletyn informacyjny. Informatyka w szkole'', wydaje raz na kwartał największy w Polsce producent oprogramowania dla szkół, wrocławska firma Vulcan. Nie można go kupić w kioskach, bo jest rozprowadzany bezpłatnie. W ub.r. jego nakład wynosił 25 tys. egz.

''Biuletyn informacyjny. Informatyka w szkole'', wydaje raz na kwartał największy w Polsce producent oprogramowania dla szkół, wrocławska firma Vulcan. Nie można go kupić w kioskach, bo jest rozprowadzany bezpłatnie. W ub.r. jego nakład wynosił 25 tys. egz.

W ostatnim numerze (BI 1/94) warto przeczytać trzy artykuły dotyczące tzw. gorących tematów. Pierwszy, autorstwa Feliksa Sapińskiego, jest poświęcony tematowi przejmowania szkół przez gminy i związane z tym problemy dotyczące informatyzacji zarządzania oświatą na szczeblu gminy. Dwa kolejne dotyczą konsekwencji uchwalenia przez Sejm ustawy dotyczącej praw autorskich i pokrewnych w aspekcie używania programów komputerowych w szkołach.

Tematykę międzynarodową reprezentuje sprawozdanie z dziesiątych już brytyjskich targów technologii edukacyjnej BETT '94, a nowoczesne technologie w nauczaniu - prezentacja obrazu komputerowego i wideo na panelach LCD.

Jednak największe zainteresowanie czytelników wzbudzi zapewne "nieśmiertelny" i nieraz już omawiany na łamach Biuletynu temat zakupów związanych z komputeryzacją szkoły (fragmenty publikujemy go na kolumnie obok).

Biuletyn informacyjny ukazuje się od trzech lat, ale po raz pierwszy w kolorowej szacie graficznej i ze zdjęciami. Jest dedykowany nie tylko nauczycielom informatyki, ale także dyrektorom szkół i wszystkim nauczycielom, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystać komputer. Wraz ze zmianą szaty graficznej zmieniła się także formuła dystrybucji. Od tego roku Biuletyn będzie rozsyłany bezpłatnie i regularnie jedynie tym osobom lub szkołom, które nadeślą na adres firmy odpowiednie zamówienie.

Formuła pisma jest otwarta. W 32-stronicowym numerze tylko jeden tekst jest poświęcony produktowi firmy Vulcan. Każdy, kto ma coś do powiedzenia na temat informatyzacji szkół może znaleźć miejsce na publikację w tym unikatowym w Polsce czasopiśmie.

Biuletyn informacyjny. Informatyka w szkole. Kwartalnik. Rozsyłany bezpłatnie.

Wydawca: Vulcan sp. z o.o.

Adres: 51-657 Wrocław

ul. Kazimierska 15, tel. (071) 48 01 58


TOP 200