Informatyka dla nauki

InfoFestiwal stał się już tradycyjnym forum, na którym spotykają się przedstawiciele największych polskich komputerowych ośrodków obliczeniowych związanych ze środowiskiem akademickim.

InfoFestiwal stał się już tradycyjnym forum, na którym spotykają się przedstawiciele największych polskich komputerowych ośrodków obliczeniowych związanych ze środowiskiem akademickim.

Konferencja pod hasłem "Zaawansowane Technologie Informatyczne w Nauce Polskiej" zgromadziła również licznych naukowców reprezentujących te ośrodki akademickie, które używają KDM (Komputery Dużej Mocy) do realizacji swoich programów badawczych.

Patronat nad wszystkimi edycjami konferencji sprawuje Komitet Badań Naukowych. Obszerny referat wprowadzający wygłoszono po uroczystej inauguracji. Małgorzata Kozłowska - Podsekretarz Stanu w KBN, przedstawiła w swoim wystąpieniu program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak rozwój sieci i MAN, sieci lokalnych oraz zakupy systemów KDM.

W kolejnych wystąpieniach przedstawiono aktualny stan rozwoju pięciu największych polskich centrów akademickich mających superkomputery w swoim wyposażeniu.

Drugi dzień konferencji zajęły referaty ośrodków naukowych, które przedstawiły najważniejsze projekty realizowane obecnie za pomocą komputerów dużej mocy. Na trzech sesjach przedstawiono tematy z dziedziny modelowania i obliczeń w naukach biomolekularnych, fizyce i chemii, zastosowania KDM do obliczeń w oceanotechnice i matematyce, do modelowania zjawisk falowych i uczenia sieci neuronowych.

Dzień trzeci i ostatni wypełniły prezentacje firm oferujących systemy archiwizacyjne, serwery i inne rozwiązania sprzętowe dla ośrodków superkomputerowych.


TOP 200