Informatyka Gospodarcza - szansa na rynku pracy

W Szkole Głównej Handlowej w grudniu odbyło się seminarium, na którym zaproszeni goście omawiali różne aspekty rynku pracy specjalistów technik komputerowych.

W Szkole Głównej Handlowej w grudniu odbyło się seminarium, na którym zaproszeni goście omawiali różne aspekty rynku pracy specjalistów technik komputerowych.

Zbigniew Małachowski i Jan Kroh, przedstawiciele Andersen Consulting, zapoznali słuchaczy ze strukturą, celami i osiągnięciami swojej firmy. Jest to jedna z największych na świecie firm doradczych (obroty w 1993 r. wynosiły 2,88 mld USD). Jak twierdzi Z. Małachowski sukcesy Andersen Consulting wynikają z przyjętej metody rozwiązywania problemu wdrażania systemów informatycznych w firmach i instytucjach. Polega ona na ścisłym powiązaniu i dopasowaniu elementów technicznych do specyfiki organizacyjnej i celów modernizowanej firmy.

Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych przedstawił dr Andrzej Jankowski. Ta nowo powstała stołeczna uczelnia (CW 22/94) kształci specjalistów w zakresie różnych technik komputerowych dając tytuł licencjata - wyższego wykształcenia zawodowego. Szkoła przygotowuje m.in. absolwentów do pracy przy realizacji dużych projektów informatycznych.

Redaktor tygodnika "Computerworld" dr Lesław Wawrzonek przedstawił światowe trendy na rynku pracy oraz ich związek z perspektywami zatrudnienia informatyków różnych specjalności w Polsce. Jednym z celów naszego tygodnika jest prezentowanie problemów zawodowych pracowników szeroko pojętej informatyki. Służy temu dział CW "Komputery i Kariery".

Jerzy Potocki z firmy doradztwa personalnego "Take it" zapoznał słuchaczy seminarium z metodami poszukiwania miejsca pracy przez specjalistów i sposobami właściwego zaprezentowania swoich walorów. Uczestnicy spotkania w SGH dowiedzieli się również jakie są typowe wymagania renomowanych firm i instytucji państwowych oraz jakie oferują one warunki pracy i płacy.

Seminarium zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Informatyki (SKNI) powstałe przy Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH prowadzonej przez prof. Jana Golińskiego. SKNI prowadzi dla studentów bezpłatne kursy w zakresie obsługi: Internet, E-mail, DOS i Windows.


TOP 200