Informatyk z internetowego ogłoszenia

Za pośrednictwem serwisów rekrutacyjnych trudno znaleźć superinformatyka. Nie oznacza to jednak, że nie można w nich znaleźć ofert pracy z branży IT. Ile takich ofert pojawiło się w zeszłym roku w internetowych serwisach pokazuje raport "Rekrutacja w polskim Internecie w 2007 roku" przygotowany przez serwis GazetaPraca.pl.

Z monitoringu 8 największych serwisów rekrutacyjnych w Polsce wynika, że w 2007 roku w Internecie ukazało się prawie 1,5 miliona ofert pracy. Wśród nich około 89 tys. (6,3 proc.) stanowiły oferty z branży IT, techniki i inżynierii, a nieco ponad 20 tys. ofert (1,5 proc.) było związanych z pracą w call center. Liderem pod względem liczby ogłoszeń jest oczywiście niezmiennie od dłuższego czasu sektor sprzedaży (27 proc. ogłoszeń), następnie produkcja (13 proc.) oraz finanse i księgowość (8 proc.).

Zróżnicowanie ofert pracy w zależności od regionu nie jest zjawiskiem nowym i jest związane między innymi z działalnością Specjalnych Stref Ekonomicznych, działających na danym obszarze. Gdzie jest więc najwięcej ofert pracy z branży IT? Ponad 40 proc. ofert pracy w zawodach takich jak: kierownik ds. IT, administrator baz danych, administrator sieci i webmaster, skupia województwo mazowieckie. Dużo ofert pracy dla programistów i informatyków było z kolei w województwie dolnośląskim i małopolskim.

Zobacz również:

Bardziej szczegółowej analizie zostały poddane oferty pracy dla programistów. W analizowanym okresie (od stycznia do grudnia 2007 r.) ukazało się nieco ponad 29 tysięcy ofert pracy dla programistów i stanowiły one 2,1 proc. wszystkich ogłoszeń. Ponad połowa ofert dla programistów pochodziła z jednego z trzech województw - mazowieckiego (34 proc. ofert), dolnośląskiego (14 proc.) lub małopolskiego (11 proc.).

Jeśli chodzi o wymagania stawiane programistom to ponad połowa (58 proc.) ofert była skierowana do osób z wyższym wykształceniem, w 27 proc. przypadków nie określono wymaganego wykształcenia. Pożądana była też znajomość języka angielskiego (70 proc. ofert) lub innego języka obcego (2 proc.) oraz doświadczenie (73 proc.), po ok. 12 proc. zostało skierowanych do osób z doświadczeniem rocznym, dwuletnim lub trzyletnim (bądź dłuższym). W jednej czwartej ofert nie określono, czy jest ono niezbędne.

Źródło: GazetaPraca.plCzytaj też:

W poszukiwaniu superinformatyka

Amerykanie też mają problem z brakiem programistów

7 metod walki o pracownika


TOP 200