Informatyk z certyfikatem może zarobić 40 proc. więcej

Jak wynika z raportu "Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku" wydanego przez Sedlak&Sedlak, mediana wynagrodzenia całkowitego brutto osób pracujących w działach IT, które posiadały specjalistyczne certyfikaty była prawie o 40% wyższa niż osób, które ich nie miały. Pracownicy, których umiejętności były udokumentowane na piśmie, zarabiali 7 200 zł, podczas gdy pozostali - 5 150zł.

"Wśród osób posiadających najbardziej popularne dokumenty potwierdzające kompetencje, najwyższe płace otrzymywali posiadacze certyfikatu Prince2 - 10 000 zł. O 200 zł mniej otrzymywały osoby legitymujące się certyfikatem ITIL. Mediana wynagrodzeń tych pracowników wyniosła w 2012 roku 9 800 zł" - komentuje Krzysztof Plens z Sedlak&Sedlak.

Raport pokazuje, że osoby, których umiejętności w zakresie obsługi platformy JAVA były potwierdzone certyfikatem SCJP (Sun Certified Java Programmer) zarabiały 8 400 zł. Dla porównania, informatycy wykorzystujący ten język programowania w swojej pracy, ale nie posiadający żadnego certyfikatu zarabiali 6 200 zł, czyli o 35% mniej. Pracownicy, którzy mogli pochwalić się posiadaniem certyfikatu MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) zarabiali w 2012 roku 6 600 zł, natomiast osoby z certyfikatem ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) - 6 500 zł.

Zobacz również:

Zdecydowanie mniej zarabiały osoby posiadające certyfikat CCNA (Cisco Certified Network Associate). Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wyniosła w 2012 roku 4 700 zł. Jest to o 300 zł więcej, niż osoby, które zajmowały się administrowaniem sieciami informatycznymi, a nie posiadały żadnego certyfikatu.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników działów IT posiadających różne certyfikaty w 2012 roku:

Informatyk z certyfikatem może zarobić 40 proc. więcej


TOP 200