Informatyk z certyfikatem

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Informatyzacji podjęła dyskusję nad certyfikacją zawodu informatyka. Dyskusja ma na celu wyznaczenie i ustabilizowanie roli informatyka w administracji publicznej.

Według członków Rady dyskusja nad tym zagadnieniem pozwoli stworzyć dobrą ścieżkę kariery dla informatyków w administracji, ograniczyć fluktuację kadr oraz podnieść wynagrodzenia. Władzom urzędów ułatwi natomiast wybór odpowiednich osób na stanowiska działu IT.

Jednym z możliwych rozwiązań, na którym może się wzorować Rada Informatyzacji w kwestii certyfikacji informatyków jest rozwiązanie w ramach Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka (EUCIP).


TOP 200