Informatyczna reforma w URM

13 kwietnia premier Józef Oleksy odwołał Marka Cara ze stanowiska dyrektora generalnego w Urzędzie Rady Ministrów.

13 kwietnia premier Józef Oleksy odwołał Marka Cara ze stanowiska dyrektora generalnego w Urzędzie Rady Ministrów.

Bezpośrednią przyczyną dymisji była likwidacja Departamentu Teleinformatyki i Informacji związana z reformą URM prowadzoną przez jego szefa, ministra Marka Borowskiego.

W miejsce departamentu powołano Biuro Informatyki, które ma działać przy sekretariacie Rady Ministrów. Pracą biura kieruje p.o. dyrektora Wojciech Denkis, do niedawna pracownik Biura Informatyki URM. Natomiast Marek Car pozostaje nadal przewodniczącym Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki. Do końca kwietnia br. premier Oleksy powoła jej pozostałych członków.

Według Marka Cara zmiany te są logicznym następstwem realizowanej przez ministra Borowskiego reformy URM. Jej celem jest "odchudzenie" tego superministerstwa do rozmiarów wyłącznie sekretariatu gabinetu rządowego. Natomiast nie zmienią się w sposób istotny kompetencje Rady Koordynacyjnej, co najwyżej będą one nieznacznie powiększone. Do Rady będzie m.in. należało przygotowanie umów generalnych z producentami sprzętu i oprogramowania. Obecnie trwają prace nad kolejnymi umowam z firmami: Novell, Microsoft, Informix oraz Symantec. Projekty umów z Novellem i Informixem są już niemal gotowe. Projekt porozumienia z Symantekiem może być gotowy za miesiąc, zaś umowa z Microsoftem jest obecnie opracowywana.


TOP 200