Informatycy profesjonalni

Pod koniec sierpnia br., podczas XV Światowego Kongresu Informatyki IFIP w Wiedniu, wiceprzewodniczącym Rady Europejskich Profesjonalnych Stowarzyszeń Informatycznych (CEPIS - Community of European Professional Informatics Societies) został Piotr Fuglewicz.

Pod koniec sierpnia br., podczas XV Światowego Kongresu Informatyki IFIP w Wiedniu, wiceprzewodniczącym Rady Europejskich Profesjonalnych Stowarzyszeń Informatycznych (CEPIS - Community of European Professional Informatics Societies) został Piotr Fuglewicz.

Rada powierzyła mu zakres obowiązków obejmujący sprawy rozwoju i promocji pojęcia profesjonalizmu informatycznego w skali europejskiej. Piotr Fuglewicz, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Prowadzi katowicką TiP Sp. z o.o., producenta programów do korekty ortograficznej i gramatycznej. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 1993-96, obecnie pełni funkcję jego wiceprezesa. W latach 1990-94 był przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Europejskiej Specjalizacji Zawodowej w Informatyce. Od roku 1993 pełni funkcję członka Rady CEPIS.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200