Informator o rynku wschodnioeuropejskim

Na niemieckim rynku wydawniczym pojawił się 2-tomowy informator ''Der elektronische Fachinformationsmarket in Osteuropa'' wydawnictwa Hoppensted Verlag z Darmstadtu.

Na niemieckim rynku wydawniczym pojawił się 2-tomowy informator ''Der elektronische Fachinformationsmarket in Osteuropa'' wydawnictwa Hoppensted Verlag z Darmstadtu.

Wylicza on źródła informacji o podmiotach przemysłu informatycznego z Europy Wschodniej i sposoby uzyskania dostępu do tych źródeł. Spis baz danych w tomie I obejmuje ok. 2 tys. krótkich opisów. Tom II zawiera wiadomości o stanie branży informacyjnej w Europie Wschodniej oraz prognozy dotyczące rozwoju infrastruktury, gospodarki, finansów i polityki. Jest to pierwsze na rynku niemieckim wydawnictwo, zawierające tak kompletny i aktualny opis rynku baz danych w Europie Wschodniej. Całość ma prawie 1200 stron i kosztuje ok. 1 tys. DM.


TOP 200