Informacje wstępne o normalizacji w Polsce w zakresie technologii teleinformatycznych

Procedura ustanawiania Polskich Norm

Zgodnie z ustawą z 3 kwietnia 1993 r. projekty Polskich Norm są przygotowywane przez właściwe Normalizacyjne Komisje Problemowe. NKP sporządzają programy i roczne plany prac normalizacyjnych. Obecnie większość PN stanowią normy tłumaczone z norm europejskich, rzadziej międzynarodowych. Na posiedzeniu komisji ustalany jest tłumacz normy oraz weryfikator tłumaczenia. Komisja rozstrzyga również ewentualne kwestie sporne między tłumaczem a weryfikatorem.

Zweryfikowany tekst, jako projekt Polskiej Normy, jest przedstawiany do opinii użytkownikom, odbiorcom, producentom, a także właściwym organom kontroli i nadzoru (komórki organizacyjne PKN) - etap ten nosi nazwę ankiety adresowanej. Projekty Polskich Norm są poddawane także ankiecie powszechnej przez podawanie do publicznej wiadomości tytułów, terminów zakończenia ankiety oraz miejsca i sposobu udostępniania zainteresowanym treści projektów. Uwagi z obu ankiet są omawiane i rozstrzygane na posiedzeniu komisji i tłumacz normy koryguje projekt PN, który przewodniczący komisji zgłasza do PKN do ustanowienia.

Formaty programów i planów prac normalizacyjnych oraz projektów PN są ujednolicane i szczegółowo określane w dwóch rodzajach opracowań PKN: Reguły prac normalizacyjnych (RPN) i Wytyczne metodyczne.


Tabela 3. Reguły prac normalizacyjnych (RPN)
Lp.SymbolTytułWydanieRok wydania
1RPN-001Tryb opracowywania i rozpowszechniania PN oraz utrzymywania ich poziomu i aktualności11994
2RPN-002Programy i plany prac normalizacyjnych21997
3RPN-003Numeracja Polskich Norm21997
4RPN-004Charakterystyka projektu Polskiej Normy11995
5RPN-005Abstrakty Polskich Norm11995
6RPN-006Redakcja i sposób prezentacji Polskich Norm21995
7RPN-007Wprowadzanie norm międzynarodowych do Polskich Norm11997
8RPN-008Wprowadzanie norm europejskich do Polskich Norm21997
9RPN-009Założenia do Polskiej Normy11995
10RPN-010Oznaczenie przedmiotu normy11995
11RPN-011Normy terminologiczne11995

Tabela 4. Wytyczne metodyczne PKN
NrTytułRok wydania
1Numeracja Polskich Norm oraz oznaczenie identyfikujące normę wprowadzoną do PN1998
2Uznanie i identyczności PN i normy europejskiej w przypadku równoważnego ich zharmonizowania z tą samą normą międzynarodową1998
3Wprowadzanie norm europejskich (EN i ETS) do zbioru PN metodą okładkową1999
4Programowanie i planowanie krajowych prac normalizacyjnych1999
5Procedura opracowywania, aktualizacji i wycofywania PN2000

Normalizacyjna Komisja Problemowa nr 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania

NKP nr 171 istnieje od 1994 r. Jej aktualny skład osobowy oraz reprezentowane instytucje przedstawiono w tabeli 5.


Tabela 5. Skład osobowy NKP nr 171
Lp.Imię i nazwiskoInstytucjaPełniona funkcja
1Mgr inż. Eugeniusz BilskiPolitechnika Wrocławskaprzewodniczący
2Dr inż. Iwona DubielewiczPolitechnika Wrocławskaz-ca Przewodniczącego
3Mgr inż. Jadwiga AndrzejewskaTP SAczłonek
4Mgr inż. Anna BoberInstytut Łączności O/Gdańskczłonek
5Mgr inż. Jolanta ChęćInstytut Łączności O/Gdańskczłonek
6Mgr inż. Jan CeboCentrum Informatyki Sztabu Generalnego WPczłonek
7Dr inż. Zbigniew FryźlewiczPolitechnika Wrocławskaczłonek
8Mgr inż. Kazimierz KaczmarekCentrum Informatyki Sztabu Generalnego WPczłonek
9Mgr inż. Roman Kaszuba członek
10Dr inż. Elżbieta Kosmulska-BochenekPolitechnika Wrocławskaczłonek
11.Mgr inż. Dariusz MilkaUrząd Miasta Lubinaczłonek
12.Zofia SałdykaPolitechnika Wrocławskasekretarz
13.Dr inż. Maciej StroińskiPoznańskie Centrum Superkomputerowo-Siecioweczłonek
14.Dr inż. Marian SuskiewiczTP SAczłonek
15.Mgr Jacek WysockiZIT PKNczłonek
16Dr inż. Mirosław ZmyślonyMinisterstwo Łącznościczłonek

Sekretariat NKP nr 171 mieści się w Wydziałowym Zakładzie Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, tel. (0-71) 320 35 16 i 320 26 41; faks: 321 10 18.

Tematyka prac NKP nr 171 obejmuje zagadnienia wchodzące w zakres działalności podkomitetów SC6, SC7, SC22 i SC2 wspólnego dla ISO i IEC Komitetu Technicznego JTC1. Działanie komitetu JTC1 obejmuje praktycznie wszystkie zagadnienia związane z technologiami informatycznymi (Information Technology). Usytuowanie wymienionych wyżej podkomitetów w JTC1 przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Podkomitety i tematyka ich prac

Podkomitet - Tematyka prac

SC 2 - Zbiory znaków i kodowanie

SC 6 - Telekomunikacja i wymiana informacji między systemami

SC 7 - Inżynieria oprogramowania

SC 11 - Elastyczne media magnetyczne do wymiany danych cyfrowych

SC 17- Karty identyfikacyjne i związane z nimi urządzenia

SC 22 - Języki programowania, ich środowisko i interfejsy systemów oprogramowania

SC 23 - Dyski optyczne do wymiany informacji

SC 24 - Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazu

SC 25 - Współdziałanie sprzętu techniki informacyjnej

SC 27 - Techniki zabezpieczeń w technice informatycznej

SC 28 - Sprzęt biurowy

SC 29 - Kodowanie informacji dźwiękowej, obrazowej i multimedialnej/hipermedialnej

SC 31 - Automatyczna identyfikacja i techniki zbierania danych

SC 32 - Zarządzanie danymi i ich wymiana

SC 34 - Opis dokumentów i języki przetwarzania

SC 35 - Interfejsy użytkownika

SC 36 - Technika wiedzy

Podział podkomitetów na grupy robocze (WG) oraz rozwinięcie tematyki prac można znaleźć w Internecie pod adresem:http://www.iso.ch/meme/JTC1.html


TOP 200