Informacje na każdy temat

Sprawdzeniem założeń Szczecińskiego Systemu Informacji Geograficznej była ubiegłoroczna powódź. Miejski Sztab Przeciwpowodziowy podejmował decyzje na podstawie analiz i map z tego systemu, m.in. symulacji skutków fali powodziowej dla Szczecina. Możliwe było precyzyjne zlokalizowanie zalanych terenów i przygotowanie planu akcji przeciwpowodziowej.

Przykładowo sporządzono mapę gęstości zaludnienia, infrastruktury budynków, liczby pojazdów na zagrożonych terenach na podstawie zestawienia informacji z różnych baz danych, w tym ewidencji ludności PESEL, uzupełnionych o osoby nie figurujące w ewidencjach urzędowych, lecz w statystykach... kurii biskupiej i zakładu energetycznego, aby ułatwić ewentualną ewakuację. Dla koordynatorów akcji przeciwpowodziowej w wyznaczonych wcześniej obszarach, straży pożarnej, policji oraz służb komunalnych wydrukowano mapy szczegółowe w skali 1:5000. Ułatwiły one koordynację wszystkich sił zgromadzonych na zagrożonych terenach. Ostatecznie woda nie przekroczyła poziomu alarmowego i nie zaszła konieczność ewakuacji ludności i mienia na masową skalę. Jednak powodziowe doświadczenie - największa akcja Obrony Cywilnej w dziejach powojennego Szczecina - skutecznie udowodniła radnym sens wielomilionowych inwestycji w informatykę, które rocznie wynoszą 1,5~2% budżetu miasta.

Reforma samorządowa też jest wprowadzana w Szczecinie dzięki SSIG. Miasto ma za zadanie opracować rejonizację szkół. Musi ustalić, gdzie powstaną gimnazja. Na komputerowej mapie Szczecina zaznaczono więc wszystkie budynki z liczbą mieszkających w nich dzieci. Do tego dodano warstwę szkół i na tej podstawie ustalono, które szkoły podstawowe staną się gimnazjami, a gdzie trzeba zacząć myśleć o budowie liceum. Odpowiedzialne za to urzędniczki nie wyobrażały sobie wykonania tej pracy w inny sposób, jak tylko przy pomocy komputerowej mapy połączonej z bazą danych.

Zadowolony interesant

Zarząd Miasta Szczecina postawił sobie za cel, aby w ciągu następnej kadencji samorządu urząd uzyskał certyfikat jakości z serii ISO 9000 i był zarządzany zgodnie z filozofią zarządzania przez jakość (TQM - Total Quality Management). Nieodzownym warunkiem, aby urząd mógł starać się o certyfikat ISO 9002, stało się doprowadzenie do poprawy obsługi interesantów i zmiany zarządzania strukturami urzędu. Tak doszło do powstania Biura Obsługi Interesantów, które ma realizować nową koncepcję obsługi mieszkańców miasta zgodnie z przyjętą misją świadczenia usług o najwyższej jakości w przyjaznej atmosferze.

Warunkiem sine qua non powstania BOI było szerokie wykorzystanie informatyki. W specjalnie oddanych pod użytek BOI pomieszczeniach stanęły kioski informatyczne, poprzez które uzyskamy dostęp do magistrackiego intranetu - UMINETU. Informatycy miejscy przy współpracy z zewnętrzną firmą stworzyli system Rejestr, który służy do odnotowywania obiegu dokumentu w trakcie załatwiania sprawy interesanta w urzędzie. Pracownicy BOI i delegatur wydziałów uzyskali dostęp do różnorodnych baz danych poprzez intranet. W pracy BOI wykorzystywane są komputery PC pod kontrolą Windows 95. Integrację baz danych zapewnia zwykła przeglądarka internetowa. Ponadto sami interesanci mogą znaleźć potrzebne informacje na stronach WWW Urzędu Miasta (www.um.szczecin.pl).

Wybudowanie całkowicie skomputeryzowanego Biura Obsługi Interesantów - kosztem ok. 3 mln złotych - łączyło się ponadto z przygotowaniem ponad 300 procedur załatwiania typowych spraw w urzędzie. W rezultacie Zarząd Miasta oczekuje, że BOI skróci czas obsługi interesanta do ok. 10 minut.

Przyszłość dla Lidera

Postawienie na dostępność informacji poprzez intranet, system analiz w oparciu o mapę i skala zastosowanych w Biurze Obsługi Interesantów rozwiązań z pogranicza zarządzania i informatyki, każą zastanowić się nad dalszymi zadaniami szczecińskiego samorządu, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury informacyjnej.

Jedna z uchwał Rady Miejskiej głosi, że "w celu zapewnienia kompleksowości realizacji zadań gmina Szczecin może pośredniczyć między realizatorami a zainteresowanymi osobami w organizacji zadań z zakresu [?] budowy sieci telekomunikacyjnej".

Obecnie cały ciężar szybkiego udostępniania aktualnej informacji o Szczecinie - zgodnie z planem "Inwestujemy w Szczecin" - ma przejąć SSIG. Niestety, czteroletni plan inwestycyjny nie przewiduje innych wydatków na poprawę infrastruktury informacyjnej miasta od urzędu po szkoły podstawowe. Na razie nie wiadomo, czy zostaną przeznaczone jakieś środki na np. połączenie siecią wszystkich placówek komunalnych w mieście. Także nie wiadomo, czy miasto weźmie na siebie obowiązek (a nie jak głosi uchwała możliwość) współdziałania przy budowie sieci telekomunikacyjnej.

Urząd, który został Liderem Informatyki powinien na nowo zdefiniować rolę systemu informacyjnego miasta, o ile liczy na większe inwestycje. Dla inwestora krajowego czy zagranicznego sieć teleinformatyczna (czyli to, co leży u podstaw systemu informacyjnego miasta) staje się podstawowym kryterium w wyborze miejsca inwestycji. Jeżeli więc Zarząd Miasta uzna to za priorytet, zyskuje narzędzie do zarządzania i zarazem wzmacnia Szczecin, który będzie odtąd postrzegany jako jeszcze bardziej atrakcyjne miejsce do inwestycji niż jest obecnie.

Rozwiązania techniczne w Urzędzie Miasta Szczecina

Oprogramowanie

Główne aplikacje to Szczeciński System Informacji Geograficznej (GIS), intranet UMINET, systemy do obsługi finansów i księgowości, gospodarki materiałowej, środków trwałych, podatków lokalnych, oprogramowanie do wewnętrznej organizacji danych i informacji wewnętrznej urzędu. Systemy ewidencyjne obejmują m.in. ewidencję ludności PESEL, pojazdów, gruntów, dzierżawy, działalności gospodarczej, lokali komunalnych, gospodarki mieszkaniowej. Pracę biurową wspomaga oprogramowanie Microsoft Office 97, poczta elektroniczna i intranetowa.

Większość systemów ewidencyjnych, podatkowych i finansowych zakupiono od polskich firm informatycznych, często później je rozszerzono i dostosowano do potrzeb urzędu. Znaczna część systemów do wewnętrznej organizacji danych i informacji, a także część systemów ewidencyjnych powstała w wydziale informatyki. Szczeciński System Informacji Geograficznej (GIS), który oparto na oprogramowaniu MapInfo, tworzony jest głównie we własnym zakresie. System intranetowy i dostęp do większości danych poprzez przeglądarkę Internet Explorer zrealizował wydział informatyki.

Sprzęt

Pięć serwerów Hewlett-Packard i Compaq z systemem Novell 4.11 i 3.12 obsługuje ogółem 900 użytkowników. W urzędzie pracują też 2 serwery z Windows NT, serwer AS/400 obsługujący ewidencję pojazdów, kilka pomocniczych serwerów komunikacyjnych z Windows NT i OS/2. Poczta elektroniczna działa na serwerze IBM RS/6000 z systemem AIX. Na 700 komputerów PC ok. 600 to urządzenia z procesorem Pentium i 30 notebooków. W urzędzie wykorzystuje się ok. 100 sieciowych drukarek laserowych, 100 drukarek atramentowych i igłowych. Okablowanie strukturalne obejmuje 2000 punktów dostępowych, oferujących możliwość podłączenia komputera i telefonu.


TOP 200