Informacje jak powietrze

Efektywne funkcjonowanie niemalże wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego będzie w coraz większym stopniu zależeć od ich sprawnej obsługi informacyjnej.

Efektywne funkcjonowanie niemalże wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego będzie w coraz większym stopniu zależeć od ich sprawnej obsługi informacyjnej.

Systemy informacyjne stanowią niezbędny składnik podstawowej infrastruktury cywilizacyjnej, koniecznej do podejmowania efektywnych działań w sferze gospodarki, usług publicznych czy kontaktów międzyludzkich. Na równi z innymi elementami infrastruktury niezbędnej dla osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, takimi jak sieć dróg, połączeń kolejowych i lotniczych, szkół, uczelni, instytucji obsługi mieszkańców itp. wpływają w decydujący sposób na możliwości osiągnięcia rynkowej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorców i zapewnienia wysokiego komfortu życia mieszkańcom. Jednocześnie, same w sobie w coraz większym zakresie zaczynają stanowić podstawowy element przewagi konkurencyjnej i wyznacznik jakości życia.

Z tego powodu dynamiczny rozwój systemów informacyjnych i sposobów łatwego dostępu do informacji należy, z punktu widzenia interesów naszego kraju i społeczeństwa, uznać za pozytywny scenariusz rozwoju. Rozwinięta infrastruktura informacyjna będzie zwiększała możliwości i szanse rozwoju cywilizacyjnego, społecznego, gospodarczego. Brak takiej infrastruktury lub słaby jej stan, może prowadzić do degradacji społecznej, gospodarczej, cywilizacyjnej, a przynajmniej w znaczącym stopniu utrudniać prowadzenie aktywności społecznej czy gospodarczej na odpowiednio wysokim, konkurencyjnym poziomie. Dlatego też taką sytuację należy traktować jako negatywny scenariusz rozwoju.

Łatwy dostęp – zaawansowane przetwarzanie

W optymistycznym scenariuszu coraz łatwiejszy będzie dla wszystkich dostęp do informacji zawartych w bazach danych, serwisach internetowych i innych zasobach sieciowych. Rosły będą również same zasoby informacyjne tworzone z myślą o konkretnym wykorzystaniu czy rozwiązaniu konkretnych problemów przedsiębiorstw i obywateli. W związku z upowszechnianiem się możliwości korzystania z rozwiązań informatycznych w formie usługi sieciowej, zwiększało się będzie wykorzystanie coraz bardziej złożonych i zaawansowanych narzędzi oraz systemów informatycznych. Zwiększała się będzie także użyteczność i skala zastosowań zasobów informacyjnych i możliwości posługiwania się nimi przez każdego zainteresowanego – zarówno na użytek prywatny, jak i w działalności zawodowej czy aktywności w sferze publicznej.

Zapewnienie użyteczności i funkcjonalności (w tym łatwej, przyjaznej obsługi) systemów informacyjnych będzie jednym z najważniejszych wyzwań dla ich twórców. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na prace badawczo-naukowe związane z organizacją zasobów informacyjnych (architektura informacji, klasyfikacja zasobów, archiwizacja), zarządzaniem wiedzą, ergonomią systemów informacyjnych (interfejsy, nawigowanie itp.). Coraz większego znaczenia będą nabierały badania nad systemami wyszukiwania i udostępniania informacji – funkcjonujące obecnie, powszechnie dostępne narzędzia wyszukiwawcze (jak np. wyszukiwarki internetowe) nie zaspokajają wszystkich potrzeb informacyjnych użytkowników.

Będzie wzrastać zapotrzebowanie na wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji, które z jednej strony będą zwiększać efektywność lokalizacji i kojarzenia potrzebnych informacji, a z drugiej strony – ułatwią dostęp do nich. Do właściwego wykorzystania automatycznych mechanizmów wyszukiwawczych potrzebna będzie jednak głęboka, specjalistyczna wiedza na temat samego procesu organizacji zasobów informacyjnych i zarządzania nimi (na przykład umiejętność budowania ontologii). Do tego niezbędna będzie umiejętność łączenia wiedzy samych twórców systemów informacyjnych (w tym informatyków) z wysoko zaawansowaną wiedzą specjalistyczną z wąskich dziedzin nauki czy techniki (na przykład dla tworzenia bezpiecznych systemów sterowania i zarządzania skomplikowaną produkcją przemysłową).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200