Informacje dla menedżera

System Media umożliwia menedżerom szybkie podejmowanie decyzji i jest prosty w użyciu.

System Media umożliwia menedżerom szybkie podejmowanie decyzji i jest prosty w użyciu.

Oferowany przez PMS Labs system Media dla Windows należy do systemów przeznaczonych dla menedżerów podejmujących szybkie decyzje w warunkach gospodarki rynkowej, określanych mianem EIS (Executive Information System), a po polsku SIK (System Informowania Kierownictwa).

Moduł SIK zawiera duża część dostępnych systemów (Management Information Systems). Jednocześnie pojawiają się jednak na rynku uniwersalne, nie związane z większymi systemami, samodzielne programy SIK, które można dopasować do istniejącego w firmie, sprawdzonego w działaniu systemu MIS. Do takich właśnie należy PMS Labs Media.

Media dla każdej firmy

System Media jest zbudowany przy wykorzystaniu narzędzi 4GL/Designer firmy Speedware. W przyszłości ma być oferowany w kilku kategoriach, zależnych od rodzaju współpracy z systemem zarządzającym przedsiębiorstwa. Obecnie dostępny system Media M jest całkowicie niezależny od systemu gromadzenia danych w przedsiębiorstwie. Tworzy on własne bazy danych, napełniane automatycznie z systemu użytkownika. Zgromadzone dane są już wstępnie przetworzone i przygotowane do analizy (technika OLAP). Taki rodzaj pracy jest bardzo szybki, przy czym jednocześnie - za pośrednictwem poleceń SQL - można sięgać do danych źródłowych.

Oprócz tej wersji, w przygotowaniu są:

Media R - przeznaczony dla użytkowników gromadzących informacje w relacyjnych bazach danych. Będzie on bezpośrednio połączony z istniejącymi bazami, dzięki czemu zapewni dostęp do informacji z ostatniej chwili (technika ROLAP).

Media M+R - budowany dla bardzo wymagających użytkowników. Ma łączyć zalety dwóch omówionych wersji - część danych o charakterze strategicznym jest automatycznie przeładowana do własnych, wielowymiarowych baz danych (co umożliwia wysoką szybkość działania), a inne dane są pobierane z systemu relacyjnych baz danych przedsiębiorstwa. Media M+R korzysta ze wspólnego słownika pojęć i przełączanie między systemami R oraz M jest całkowicie niewidoczne dla użytkownika.

Media PE - przygotowywany dla użytkowników gromadzących dane w niewielkich, pojedynczych bazach albo korzystających ze wstępnie przetworzonych danych w oddzielnej bazie relacyjnej. Po wskazaniu źródła danych, Media PE przeprowadza analizę jego struktury, automatycznie przygotowuje agregację danych do poziomu szczebla strategicznego, a nawet proponuje rozmieszczenie informacji na ekranie włącznie ze sposobem formatowania (wykresy XY, histogramy, "ciastka" itp.).

Media WEB - wersja systemu, ściśle współpracująca z Internetem, przez co Media będą mogły być źródłem informacji dla oddziałów firm lub służyć do reklamowania przedsiębiorstwa za pomocą strony WWW.

Praca z Media

Po dołączeniu pakietu Media do wspomagającego pracę firmy systemu komputerowego, wybrane dane wyświetlane są na pulpicie Media "Briefing Board". Na pulpit może składać się nieograniczona ilość okien, z których każde wyświetla przetworzone informacje biznesowe w różnych formatach (wykresy, histogramy) z dołączoną grafiką (mapy marketingowe, lokalizacja filii itp.).

Aby dokładnie zaprezentować możliwości programu, PMS Labs dołączyła do pakietu przykładowe dane, pozwalające na uzyskanie informacji, wspomagającej kierowanie pracą wymyślonej papierni. Na pulpicie systemu wyświetlona jest duża liczba danych, określających różne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa (np. udział w rynku papierniczym na terenie kraju czy zysk uzyskany w określonym okresie). Wszystkie widoczne obiekty to wynik automatycznej analizy zdefiniowanej przez użytkownika programu. Możliwe jest wprowadzanie własnych komentarzy i korzystanie z poczty elektronicznej lub innych, zewnętrznych aplikacji. Jeżeli wykres lub zaprezentowane dane wzbudzają zainteresowanie, to po kliknięciu na nie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Dzięki wbudowanemu mechanizmowi komputerowego wspomagania pytań (CAR - Computer Assisted Request) można dokonywać skomplikowanych analiz danych, nawet takich, których w czasie instalacji programu nie można było przewidzieć. CAR jest interaktywną funkcją, pozwalającą na dotarcie do danych na dowolnym poziomie szczegółowości, a następnie wyświetlenie wyników analizy w formie wykresu lub tabel.

System Media oferuje możliwość analizy poprzez tworzenie własnych wskaźników oraz dodawanie kolejnych poziomów szczegółowości. Pozwala też na łatwe przeprowadzenie symulacji - zmiana wartości dowolnego, wyświetlanego wskaźnika powoduje natychmiastowe przeliczenie innych i aktualizację wykresów.

Są to tylko niektóre z możliwości programu - wszystkie charakteryzuje prostota obsługi i możliwość prowadzenia samodzielnej pracy bez korzystania z pomocy ekspertów od informatyki.

Do pakietu dołączony jest podręcznik - "Przewodnik po wersji demonstracyjnej Media". Dla bardziej zaawansowanych użytkowników przeznaczone są: "Instrukcja użytkownika" i "Instrukcja programisty". Zarówno program, jak i podręczniki są w języku polskim, a uruchomienie i praca z systemem Media pod kontrolą Windows 95 nie nastręcza trudności.


TOP 200