Informacje dla biznesmena

Katalog europejskich firm oraz baza danych o wszystkich krajach na świecie na dyskach CD-ROM.

Katalog europejskich firm oraz baza danych o wszystkich krajach na świecie na dyskach CD-ROM.

Axall Media, od niedawna działający na polskim rynku francuski dystrybutor dysków CD, wzbogaca dostępną na naszym rynku ofertę o płyty znanych zachodnich firm wydawniczych. Ostatnio pojawiły się dwa dyski przeznaczone przede wszystkim dla biznesmenów nawiązujących kontakty z firmami zagranicznymi. Europages to katalog firm europejskich, a Interactive Guide to World Business and Economics jest interaktywną bazą danych na temat wszystkich krajów na świecie.

Europages - 150 tys. biznesowych kontaktów

Francuskie wydawnictwo Euridit S.A. opracowało komputerowy katalog 150 tys. europejskich firm na dysku CD-ROM. Program działa w środowisku Windows 3.1 lub 95 i jest prosty w instalacji oraz obsłudze. Korzysta on z typowych rolet opuszczanych z menu oraz przycisków. Katalog dostępny jest w wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej i włoskiej. Europages zawiera także polskie odpowiedniki terminów ekonomicznych stosowanych w bazie danych.

Aby odnaleźć interesujące dane, trzeba podać nazwę firmy bądź rodzaj produktu lub usługi. Po pierwszym etapie przeszukiwania bazy danych pytanie można zawęzić. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w formie listy firm bądź uszeregowane w zależności od liczby dostępnych informacji. Wynik wyszukiwania można zapamiętać. Podstawową wadą katalogu jest ograniczona liczba informacji o firmach. Przede wszystkim podane są: nazwa przedsiębiorstwa, dane kontaktowe (numery telefonów, faksów) oraz ogólna specyfikacja branży w jakiej firma działa.

Program umożliwia automatyczne przygotowanie listu kontaktowego, wysłanie go przez faks, a także drukowanie naklejek na koperty. Europages został uzupełniony o wielojęzyczny słownik przekładający wykorzystywaną terminologię ekonomiczną. Produkt wyposażono w makroekonomiczne analizy europejskiego rynku w podziale na sektory wraz z mapami, wykresami, tabelami itp. Użytkownicy mający dostęp do Internetu mogą także skorzystać z bezpośredniego połączenia ze stroną WWW Europages, która pozwala na uzyskanie najbardziej aktualnych informacji.

Przewodnik po światowym biznesie i ekonomii

The McGraw-Hill Interactive Guide to World Business and Economics jest interaktywną bazą danych, w której zgromadzono informacje na temat różnych krajów na świecie. Przewodnik oferuje dane statystyczne, ekonomiczne (przemysł, zasoby naturalne, eksport/import, rolnictwo, transport), informacje o społeczeństwie, siłach zbrojnych, edukacji, produkcji energii, służbie zdrowia itp. Obok tego baza zawiera garść kluczowych faktów opisujących ustrój kraju, działające w nim partie, strukturę władz. Dostępne są także w miarę szczegółowe mapy państw.

Program wykorzystuje typowe przyciski z funkcjami i menu z opuszczanymi roletami. Wyszukiwanie informacji można realizować na wiele sposobów, wychodząc od danego kraju lub grupy krajów, dobierając następnie odpowiednie zmienne, które mają być porównane, oraz narzucając sposób prezentacji wyników (grafy, mapy, tabele) lub rozpoczynając od typu interesujących wskaźników. Odnalezione informacje można porównać i dowolnie posortować. W tekstowej bazie danych można również wyszukiwać pojedyncze słowa.

Wybór kraju ułatwia obraz mapy świata. Dane, wykresy oraz listy można eksportować, kopiować oraz drukować. Podstawową wadą produktu jest niestety nieścisłość wielu informacji. Na przykład wiele danych dotyczących Polski jest nieaktualnych (ostatnie informacje pochodzą z 1993 r.), mimo że produkt datowany jest na rok bieżący. Tym niemniej The McGraw-Hill Interactive Guide to World Business and Economics może służyć jako ciekawe źródło informacji, choć raczej o charakterze edukacyjnym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200