Informacja w zarządzaniu i zarządzanie informacją

Organizowane w Gdańsku w dn. 7-10 września II Międzynarodowe Targi Zarządzania Informacją InfoMan '93 powoli zakorzeniają się w naszym kalendarzu imprez. Dwa lata temu ich protoplasta: Baltcom '91 gościł 49 wystawców (dane katalogowe), a ubiegłoroczny InfoMan '92 już 57. Tegoroczne targi wg spisu wystawców dostarczonego CW przez organizatorów będą forum prezentacji aż 88 firm, z czego większość stanowią firmy komputerowe. Co ciekawe, rosnący popyt wystawców zostanie zaspokojony tymi samymi środkami co w latach ubiegłych, tj. halami gdańskiej AWF w dzielnicy Żabianka.

Organizowane w Gdańsku w dn. 7-10 września II Międzynarodowe Targi Zarządzania Informacją InfoMan '93 powoli zakorzeniają się w naszym kalendarzu imprez. Dwa lata temu ich protoplasta: Baltcom '91 gościł 49 wystawców (dane katalogowe), a ubiegłoroczny InfoMan '92 już 57. Tegoroczne targi wg spisu wystawców dostarczonego CW przez organizatorów będą forum prezentacji aż 88 firm, z czego większość stanowią firmy komputerowe. Co ciekawe, rosnący popyt wystawców zostanie zaspokojony tymi samymi środkami co w latach ubiegłych, tj. halami gdańskiej AWF w dzielnicy Żabianka.

W panoramie targów krajowych coraz bardziej wyróżniającą cechą InfoMana stało się jego zaangażowanie w kwestie zastosowań informatyki w administracji i bankowości. Tym zagadnieniom będą poświęcone liczne seminaria, prelekcje i prezentacje towarzyszące wystawom przez cały czas trwania imprezy. Jest to związane z patronatem nad targami, który objęły: Związek Banków Polskich i Biuro ds. Informatyki Urzędu Rady Ministrów.

Niewątpliwie ciekawych refleksji dostarczą słuchaczom porównania stanu prac nad systemami POLTAX, SYBIR i ELIXIR. Ten pierwszy, prowadzony przez Ministerstwo Finansów od dwóch lat projekt systemu podatkowego, wciąż nie rokuje żadnych szans na szybką realizację. Ten drugi, to system rozliczeń międzybankowych wspomagany specjalnie zorganizowanymi pocztami kurierskimi. Jego uruchomienie przez Krajową Izbę Rozliczeniową w polskich warunkach w ciągu kilkunastu miesięcy mimo zastrzeżeń, należy uznać za duży sukces logistyczny. Wreszcie ELIXIR, system międzybankowych rozliczeń elektronicznych, który w momencie trwania targów powinien już pozwalać na przekaz pierwszych komunikatów międzybankowych poprzez sieć Telbank. Czy dyfuzja doświadczeń z banków do administracji ma szansę zaistnieć? Chyba nie, ponieważ, jak się wydaje, informatycy w Ministerstwie Finansów za dużo dyskutują o systemach otwartych a za mało o skuteczności systemu podatkowego.

Na targach znajdziemy ponadto wiele nowinek technologicznych. Dla banków będą to na pewno techniki kart bankowych: magnetycznych i inteligentnych. Dla administracji sporą nowością (na całym świecie) jest natomiast zastosowanie graficznych stacji roboczych do przetwarzania informacji katastralnych (pakiety GIS). Po roku wdrożeń w kraju, ciekawa będzie obserwacja rozwoju tych systemów w szlachetnym celu porządkowania danych o gruntach, prawach własności itd.

Tradycyjnie już, na targach (8 września) zostaną wręczone nagrody im Stanisława Staszica za wybrane przez komisję konkursową produkty.


TOP 200