Informacja w cenie

KRUK SA jest firmą, która intensywnie wykorzystuje zdobycze nowoczesnej informatyki. Chociaż branża, w której działa, jest trudna i obrosła wieloma mitami, nie można negować sukcesów, które odnosi dział IT oraz firma jako całość.

"Dla niektórych osób, technologia mobilna to była zupełna nowość - ogromny skok technologiczny. Stopniowo poznali możliwości, które oferuje, i dzięki temu mogą obecnie działać znacznie sprawniej niż kiedyś" - stwierdza Łukasz Neuman, dyrektor ds. IT w firmie KRUK SA.

Firma KRUK SA jest niekwestionowanym liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. Najważniejszą aplikacją firmy, przechowującą informacje o sprawach i dłużnikach, jest Delfin. Jest to oprogramowanie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa, powstało w jego własnym dziale deweloperskim. Ponieważ w KRUK SA pracują także windykatorzy terenowi, naturalnym krokiem było opracowanie aplikacji, która łącząc się z centralnymi zasobami firmy, usprawniłaby ich pracę. Takim programem jest Delfin Mobile. Aplikację tę zintegrowano z , a także z fotograficznym wbudowanym w telefon, zapewniając przy tym synchronizację z firmową bazą Delfina. Zadaniem aplikacji jest maksymalne ułatwienie i usprawnienie pracy windykatorów terenowych, zatem wstępnie opracowano optymalizację trasy przejazdów z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Już teraz IT pracuje nad wdrożeniem kolejnych usprawnień. "Był to skomplikowany problem od strony matematycznej, deweloperzy badali działanie kilku algorytmów, najlepiej wypadł jeden z nich przeznaczony do rozwiązywania problemu komiwojażera. Być może nie jest to najlepszy algorytm w ogóle, ale w naszym przypadku do 20 punktów dawał najlepsze wyniki" - mówi Łukasz Neuman, dyrektor ds. IT w firmie KRUK SA.

Aplikacja tworzy jedną całość z Delfinem w centrali, zatem jeśli koordynator planuje jakiś pakiet wizyt, następuje wybór na podstawie kryteriów, optymalizacja i przekazywanie informacji do windykatora w terenie. Każdy mobilny pracownik ma dostęp do wszystkich koniecznych informacji w trybie online; gdy dokona ustaleń z dłużnikiem, wprowadza je do aplikacji i są one automatycznie synchronizowane do głównej bazy. Z Delfina Mobile korzysta około 60 pracowników, jest to ważne narzędzie ich pracy. Aplikacja została napisana dla platformy , wykorzystując technologię synchronizacji danych za pomocą łącza GPRS. Dla usprawnienia pracy wprowadzono zaawansowany monitoring (w tym kontrola poziomu naładowania baterii, widok ekranu) umożliwiający zdalną pomoc. Aplikacja została przygotowana w taki sposób, by łatwo dało się ją skalować oraz wdrażać w zagranicznych oddziałach firmy. "Początkowo pojawiły się problemy użytkowe wynikające stąd, że dla ludzi niektórych osób, technologia mobilna to była zupełna nowość - ogromny skok technologiczny. Stopniowo poznali możliwości, które oferuje i dzięki temu mogą obecnie działać znacznie sprawniej niż kiedyś. Planujemy wprowadzenie innego modelu windykacji terenowej, usprawnienie technologii data mining, używanej przy optymalizacji, co jeszcze bardziej usprawni proces windykacyjny. W pierwszym kwartale przyszłego roku zamierzamy wdrożyć tę technologię za granicą" - wspomina Łukasz Neuman.

Papuga telefonuje i słucha

Gdy dwa lata temu opisywaliśmy na łamach tygodnika Computerworld technologie automatyzacji pracy call center w KRUK SA, aplikacja już była zintegrowana z telefonią VoIP i opracowano zarządzanie kolejką wykonywanych połączeń wychodzących, a także wbudowano pomoc dla pracowników call center. Aplikacja wyświetlała wszystkie niezbędne informacje i samoczynnie zestawiała połączenie. Obecnie zamiast prostego dialera, pobierającego informację z kolejki uzupełnianej na podstawie statycznych kryteriów, wprowadzono zaawansowany system o wdzięcznej nazwie Papuga, który w inteligentny sposób zestawia połączenie, pomijając sygnał zajętości, pocztę głosową i inne automatyczne zapowiedzi. Dzięki eliminacji większości takich połączeń, znacząco wzrosła wydajność pracy całego call center. Aplikacja rozpoznaje zgłoszenia sekretarek automatycznych i skrzynek poczty głosowej, zostawiając wtedy predefiniowaną wiadomość.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200