Informacja na sprzedaż

Na krajowym rynku komercyjnych systemów baz danych króluje prawo. Jak wynika z dołączonego obok zestawienia na rynku tym można kupić co najmniej kilka produktów, dzięki którym każdy z nas może mieć pod ręką, za naciśnięciem przysłowiowego klawisza komputerowego wszystkie niezbędne przepisy prawne. Warto wymienić w tym miejscu produkty takich firm jak Info-Globo, Lex, LexMedia, OBO System i Vulcan (ta ostatnia oferta dotyczy tylko przepisów prawnych związanych z oświatą).

Na krajowym rynku komercyjnych systemów baz danych króluje prawo. Jak wynika z dołączonego obok zestawienia na rynku tym można kupić co najmniej kilka produktów, dzięki którym każdy z nas może mieć pod ręką, za naciśnięciem przysłowiowego klawisza komputerowego wszystkie niezbędne przepisy prawne. Warto wymienić w tym miejscu produkty takich firm jak Info-Globo, Lex, LexMedia, OBO System i Vulcan (ta ostatnia oferta dotyczy tylko przepisów prawnych związanych z oświatą).

Część z oferowanych produktów jest już wydawana w formie aktualizowanego zapisu na dyskach CD-ROM, pozostałe możemy zakupić w postaci nierzadko kilkudziesięciu dyskietek naraz.

Do tekstowych baz danych, zawierających treść kodeksów prawnych, ważniejsze orzecznictwo sądowe, bibliografię prawniczą, skorowidze dołączone są zwykle programy odszukujące potrzebną informację. Dzięki ich pomocy nie musimy przerzucać opasłych roczników Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich czy opracowań prawniczych. Wystarczy wskazać programowi co należy znaleźć aby z nieporównywalną do ręcznego wertowania szybkością znalazł poszukiwany fragment i przywołał go na ekran. Komputerowy Radca Prawny (produkt firmy OBO z Olsztyna) jest już nawet dostępny za pośrednictwem modemu telefonicznego (informacje pod tel. (0-89) 27 43 51).

Kolejny element rynku komercyjnych baz danych to wykazy firm działających w Polsce, zawierające zwykle obok podstawowych danych adresowych również profil działalności, a nawet takie dane, jak obroty czy zysk przypadający na jednego zatrudnionego. Dane tego typu mogą być wykorzystywane nie tylko przez różnego rodzaju Agencje Reklamowe, ale również przez kooperantów, którzy mogą dzięki temu, w sposób możliwie obiektywny, sprawdzić dane o "standingu" współpartnera. Tego typu produkty są oferowane m.in. przez BMP Promotions, DiS (tylko firmy teleinformatyczne) czy Info-Glob (także wykaz firm upadłych). Ten rodzaj oferty jest niezwykle popularny na Zachodzie - pośrednio świadczy o tym usługa Info RIG, jaką proponuje polskim firmom Regionalna Izba Gospodarcza (RIG) z Katowic (tel. 154 03 58).

System Info RIG powstał dzięki porozumieniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach z Izbą Przemysłowo-Handlową (w Essen. System, prezentowany na tegorocznym Softargu, oparty jest o komputerowy bank danych gospodarczych, uzyskanych od IHK Essen. Bank ten zawiera informacje na temat działalności wszystkich firm z całego terytorium Niemiec. Oprócz ogólnych danych jak: adresy firm, numery telefonów, faksów, wielkość obrotów, ilość zatrudnionych pracowników, rodzaj oferowanych produktów uzyskać można również informacje dotyczące powiązań eksportowo-importowych poszczególnych firm.

Ceny usług (związanych ze zwrotem kosztów poniesionych przez Izbę) wynoszą 2 zł (netto) za każdy adres lub profil działalności wyszukiwanej firmy. Minimalna cena za wykonany wydruk wynosi 20 zł (dla członków RIG obowiązuje zniżka 50%).

Kolejne, prezentowane w dołączonym zestawieniu produkty to systemy adresowe (np. produkty Big Vent i G DATA), dzięki którym możemy tworzyć własne, proste w obsłudze bazy danych o klientach, dostawcach lub kontrahentach. Bardzo często informacje, zawierające budowane przez cały czas działąlności przedsiębiorstwa kontakty i powiązania są bardzo poufną wiedzą, od której zależy powodzenie i sukces firmy.

Bieżące zestawienie kończymy przykładem większych, liczących po kilkadziesiąt tys. haseł leksykonów - jest to słownik dla biznesmena firmy Lexland oraz komputerowa encyklopedia Verbum. W obu przypadkach możliwe jest - korzystając z dołączonych do tekstowych baz danych programów - dołączanie własnych rekordów i szybkie przeszukiwanie tak powstałych baz danych.

Prezentowany na tegorocznym Softargu, kierowany do szerokiej rzeszy odbiorców krajowych rynek komercyjnych baz danych jest nieporównywalny z ogromem podobnej oferty na Zachodzie. Porównując stan obecny tego rynku z sytuację sprzed roku czy dwóch można jednak odnieść wrażenie, że właśnie byliśmy świadkami jego narodzin - powstaje coraz więcej produktów, dzięki którym informacja stała się takim samym towarem, jak każdy inny produkt.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200