Informacja i ochrona

Gdyby nie informatyka, czytelnicy nie mieliby dostępu do cennych wydawnictw dziewiętnastowiecznych znajdujących się w zbiorach Książnicy Pomorskiej.

Gdyby nie informatyka, czytelnicy nie mieliby dostępu do cennych wydawnictw dziewiętnastowiecznych znajdujących się w zbiorach Książnicy Pomorskiej.

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Stanisław Krzywicki - dyrektor

Lilia Marcinkiewicz - główny specjalista ds. komputeryzacji biblioteki

Liczba pracowników - 124

Liczba pracowników działu IT - 3

Lilia Marcinkiewicz - główny specjalista ds. komputeryzacji biblioteki

Lilia Marcinkiewicz - główny specjalista ds. komputeryzacji biblioteki

Kwaśny papier, na którym były drukowane publikacje, jest nietrwały i przy częstym użytkowaniu mógłby ulec całkowitemu zniszczeniu. Można jednak zeskanować poszczególne tytuły i prezentować je w Internecie. W ten sposób będą mogli korzystać z nich wszyscy zainteresowani. Taka baza danych niebawem pojawi się na stronach biblioteki. Wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej trwa także realizacja projektu ochrony starodruków polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego ze zbiorów polskich bibliotek.

Internet stanowi ważne narzędzie do upowszechniania informacji o zasobach Książnicy. Korzystając z dowolnego komputera w sieci, czytelnicy mogą nie tylko sprawdzić zawartość bibliotecznych katalogów, lecz także poznać stan swego konta czy zamówić na konkretny termin książkę do czytelni. Internet stanowi również cenne źródło informacji. W stanowiska z dostępem do ogólnoświatowej sieci i bazy danych na CD-ROM jest wyposażony m.in. Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej dla ludzi biznesu. Książnica stanowi także podstawowy warsztat pracy dla środowisk naukowych Pomorza Zachodniego. Ponad 60% czytelników to studenci i pracownicy naukowi miejscowych uczelni.

Biblioteka korzysta ze zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph. Zapewnia on bibliotekarzom kompleksową obsługę wykonywanych zadań. Dzięki niemu informacje o książce i dowolnym dokumencie przyjmowanym do zbiorów (czasopisma, starodruki, mikrofilmy, mapy, nuty, kasety wideo, druki ulotne itp.) są wprowadzane do wspólnego obiegu tylko raz i w jednym miejscu. Później dane te są przetwarzane automatycznie na potrzeby różnych działów i procesów - przy opracowywaniu i inwentaryzacji zbiorów, w wypożyczalni i czytelniach, w magazynie, do sporządzania niezbędnych zestawień i statystyk. Stały dostęp do informacji usprawnia zarządzanie biblioteką, m.in. poprzez bieżące śledzenie potrzeb czytelników.

Biblioteka uczestniczy w tworzeniu Centralnego Katalogu Bibliotecznego, który za pośrednictwem Internetu umożliwia bibliotekarzom w całej Polsce wspólne katalogowanie dokumentów i wzajemną wymianę opisów bibliograficznych. Wcześniej część opisów była przejmowana z Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Technika komputerowa służy nie tylko do opisu i udostępniania zbiorów, ale i do ich ochrony. Książnica dysponuje nowym gmachem wybudowanym w technologii tzw. inteligentnego budynku. Jest on wyposażony m.in. w system przeciwpożarowy, antywłamaniowy i automatycznej wentylacji magazynów.

Bibliotekarze nie wyobrażają sobie dalszego funkcjonowania Książnicy bez rozwoju systemów informatycznych. Na wdrożenia nowych rozwiązań czekają też czytelnicy. I jedni, i drudzy widzą korzyści w zapewnieniu możliwości jak najszerszego dostępu do informacji.

Wykorzystywane rozwiązania

Systemy: biblioteczny Aleph 500 używający bazy Oracle (platforma IBM AIX/RS 6000), kadrowy firmy PC Best i finansowo-księgowy/budżetowy Mikroplanu (platforma NetWare), poczty elektronicznej Exim na platformie Linux. Systemy zabezpieczenia budynku (platforma FreeBSD): sterowania wentylacją Excel Building Supervisor, wizualizacji stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych Fire Win, ochrony zbiorów i kontroli dostępu do pomieszczeń Excel Security Manager. Sieć oparta na rozwiązaniach 3Com.


TOP 200