Infoblox: nowe urządzenie DNS/DHCP

Firma Infoblox udostępniła nowe urządzenie - Infoblox 2000 - przeznaczone do dostarczania podstawowych usług sieciowych, m.in. DNS, DHCP. Firma wprowadziła też rozszerzenia do systemu operacyjnego NIOS, mające zapewniać lepszą odporność, bezpieczeństwo i administracyjną kontrolę nad funkcjami IPAM (zarządzanie adresami IP) w rodzinie urządzeń usług sieciowych tej firmy.

Infoblox 2000 zapewnia wysokowydajne usługi DNS i DHCP - 75 tys. kwerend DNS i 750 DHCP w ciągu sekundy - oraz zawiera mechanizmy wysokiej dostępności, takie jak redundantne dyski RAID, wentylatory i moduły zasilania, zapewniające nieprzerywalność operacji.

Urządzenie Infoblox 2000 może być wdrażane jako samodzielny serwer DNS/DHCP w dużych przedsiębiorstwach i środowiskach dostawców usług, która muszą obsługiwać rosnącą liczbę urządzeń i aplikacji wymagających adresów IP, takich jak np. VoIP. Ponadto urządzenie może być wdrażane jako nadrzędne dla Infoblox grid, która łączy wiele urządzeń w jeden zunifikowany system, pozwalający na dystrybucję i lokalne utrzymywanie usług sieciowych dopuszczając jednoczenie ich centralne zarządzanie. Nowa platforma Infoblox 2000 oraz rozszerzenia systemu operacyjnego NIOS pozwalają na obsługę setek urządzeń Infoblox w pojedynczej siatce.

Zobacz również:

Najnowsza wersja (4.1) NIOS zawiera ulepszone mechanizmy bezpieczeństwa i zarządzania adresami IP, zapewniające większą skalowalność, odporność na uszkodzenia i lepsze zarządzanie. Nowa wersja obsługuje dynamiczny DNS (DDNS), używając kompatybilnych z Microsoftem środków bezpieczeństwa GSS-TSIG, zapewniających, że jedynie zaufane klienty Windows mogą wysyłać uaktualnienia do serwerów DNS.

NIOS 4.1 obsługuje też mechanizm Anycasts, pozwalający na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa usług DNS poprzez dystrybucję zleceń DNS do pewnej liczby urządzeń w siatce i wysyłanie ich do tych urządzeń, które mogą na nie odpowiedzieć. Jest to sprawdzona metoda upraszczania konfiguracji rozbudowanej infrastruktury DNS.

Cena urządzenia Infoblox 2000 rozpoczyna się od 57 595 USD.


TOP 200