Index Copernicus zadebiutował na NewConnect

Przeprowadzona wczoraj (8 kwietnia) publiczna emisja na rynku NewConnect objęła 2,150 mln akcji serii A i B spółki Index Copernicus International. Cena odniesienia jednej akcji wynosiła 1,68 zł. Władze spółki traktują rynek NewConnect jako źródło finansowania rozwoju i specyficzną formę promocji własnej działalności.

Spółka Index Copernicus International jest m.in. operatorem zamkniętego serwisu społecznościowego dla naukowców i wydawcą prasy branżowej. W grudniu zeszłego roku w ofercie private placement spółka zaoferowała łącznie ponad 1,361 mln akcji serii C i E. Pozyskano wtedy kwotę ok. 1,5 mln zł. Środki pozyskane z publicznej emisji akcji mają zostać przeznaczone m.in. na dalsze dofinansowanie działalności w zakresie badań klinicznych leków (CRO), działania promocyjne i rozwój infrastruktury informatycznej oraz serwisu Index Copernicus. "Rozbudowując system informatyczny i uzupełniając go o szereg nowych funkcjonalności liczymy, że w ciągu dwóch lat liczba użytkowników systemu Index Copernicus wzrośnie do prawie dwóch milionów naukowców" - mówi Marek Graczyński, prezes zarządu spółki. Obecnie z systemu korzysta ok. 250 tys. naukowców z całego świata. Władze spółki nie wykluczają również, że w przyszłości firma zadebiutuje na głównym parkiecie GPW.

Przyjęta strategia zakłada, że głównym źródłem przychodów ICI będzie platforma wspomagania badań naukowych VRG (Virtual Research Groups) i działalność wydawnicza. Przychody z tych grup działalności będą stanowiły ok. 80% wszystkich obrotów spółki. Index Copernicus International zajmuje się również tworzeniem systemów analitycznych dla instytucji naukowych i obsługą badań klinicznych leków. Władze spółki prognozują, że w tym roku przychody ze sprzedaży będą o 130% wyższe niż w roku 2007 i przekroczą 3,15 mln zł. Zysk netto wyniesie ok. 0,4 mln zł.

Na otwarciu cena jednej akcji była ponad dwukrotnie wyższa i wynosiła 3,56 zł. Ostatecznie cena zamknięcia pierwszego dnia obecności na NewConnect zrównała się z ceną otwarcia.

Więcej o spółce Index Copernicus:

Index Copernicus inwestuje w infrastrukturę naukową

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200