Index Copernicus tworzy holding

Notowana na rynku NewConnect spółka Index Copernicus w maju połączy się z agencją wydawniczą Mediapolis. Obie firmy działają na rynku wydawniczym i prowadzą działalność online z wykorzystaniem idei Web 2.0. Fuzja ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej obu firm oraz zwiększenie ich konkurencyjności i efektywności. Holding ma powstać w lipcu br.

Mediapolis specjalizuje się w doradztwie dla mediów i w komunikacji marketingowej. Jest jedną z pierwszych w Polsce firm konsultingowych dla mediów i jedną z pierwszych agencji wydawniczych dla firm. Władze spółek mają nadzieję, że połączenie umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału w obszarze wydawniczym, a także zminimalizowanie kosztów rozwoju produktów i inwestycji kapitałowych. "Obie firmy widzą w połączeniu szansę na rozwój, gdyż znakomicie się uzupełniają. Nasze firmy muszą rosnąć, a połączenie pozwoli nam przyśpieszyć rozwój w jednolitej i dynamicznej strukturze. Chcemy wspólnie rozwinąć usługi i produkty platformy internetowej" - mówi Marek Graczyński. Mediapolis ma również zaangażować się rozwój, stworzonego przez Index Copernicus, portalu społecznościowego dla naukowców. Owocem bliskiej współpracy obu firm mają być także nowe projekty wydawnicze.

Pierwszym etapem fuzji są zmiany w zarządzie spółki Index Copernicus. Krzysztof Urbanowicz, dotychczasowy prezes Mediapolis zastąpi Marka Graczyńskiego na stanowisku prezesa Index Copernicus.

W 2007 roku przychody Index Copernicus wyniosły 1,38 mln zł. W tym samym okresie, przychody Mediapolis wyniosły 2,2 mln zł. Obie firmy zakładają wypracowanie zysku za rok bieżący na poziomie odpowiednio 380 tys. zł i 200 tys. zł. Spółki nie wykluczają w ramach holdingu nowej emisji akcji celem pozyskania środków na dalszy rozwój i na realizację nowych projektów.

Więcej o Index Copernicus:

Index Copernicus zadebiutował na NewConnect

Index Copernicus inwestuje w infrastrukturę naukową


TOP 200