Incenti rozwija dział wdrożeń

Piotr Witczyński objął stanowisko dyrektora ds. projektowania i wdrożeń Incenti SA.

Piotr Witczyński objął stanowisko dyrektora ds. projektowania i wdrożeń Incenti SA. Będzie on pełnił nadzór nad implementacją systemów monitorowania, uwierzytelniania oraz archiwizowania danych.

Poprzednio Piotr Witczyński prowadził projekty informatyczne z ramienia spółki . Był odpowiedzialny za wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie m.in. w Bakomie.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200