Incenti i Twigger dla administracji publicznej

Incenti, spółka outsourcingowa należąca do TP i Prokomu wspólnie z Grupą Wydawniczo-Doradczą Twigger S.A. uruchamia szkolenia elektroniczne dla pracowników administracji publicznej.

Kursy zostały udostępnione w modelu ASP, przy pomocy platformy Oracle iLearning. Autorami szkoleń są wybitni polscy eksperci z Europejskiego Instytutu Samorządności i Administracji Publicznej.

Jako pierwszy uruchomiony został kurs prof. Elżbiety Chojny-Duch pt.: „Finanse i prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego”. Szkolenie składa się z kilkuset ekranów, a czas jego odtworzenia wynosi ok.5 godzin, co stanowi równowartość dwudniowego szkolenia tradycyjnego.

Zobacz również:

  • Specjaliści niezadowoleni ze szkoleń

W szkoleniu zastosowano kilka form przekazu począwszy od tekstu pisanego poprzez odnośniki do definicji i rozszerzeń po odtwarzanie wykładu w formie obrazu i dźwięku. Tekst pisany przeplatany jest rysunkami i animacjami. Wykład składa się z 3 lekcji i poprzedzony jest testem początkowym. Każdy kończy się testem cząstkowym, zaś cały kurs wieńczy test podsumowujący.

„Nasza propozycja jest skierowana przede wszystkim do kadry kierowniczej na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz pracowników administracji rządowej, współpracującej z samorządami. Dostępność kursów pozwoli zainteresowanym na zdobycie tej samej wiedzy, co metodą tradycyjną, jednak w znacznie krótszym czasie. Zmniejszone zostaną również koszty szkoleń” – mówi Jacek Stolarczyk, dyrektor biura E-learning Twigger S.A – „Dzięki udostępnieniu systemu informatycznego przez Incenti, administracja państwowa zainteresowana szkoleniami elektronicznymi, nie musi ponosić kosztownych inwestycji związanych z zakupem własnego systemu komputerowego, zarządzającego procesem kształcenia”. Przy tworzeniu następnych szkoleń dla administracji publicznej przewidziana jest ścisła współpraca z organizacjami samorządowymi. Aktualnie prowadzone są w tym zakresie uszczegółowiające rozmowy ze Związkiem Powiatów Polskich.

Wersję demo szkolenia można już zobaczyć na stronie: http://www.twigger.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200