Incenti, Softlab, WA-PRO i Safo jedną spółką

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał połączenie tych czterech spółek, które wspólnie tworzą Asseco Business Solutions (ABS) z siedzibą w Lublinie.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał połączenie tych czterech spółek, które wspólnie tworzą Asseco Business Solutions (ABS) z siedzibą w Lublinie.

Prezesem nowej spółki został Romuald Rutkowski, dotychczasowy prezes Softlabu. Zarząd Asseco Business Solutions zakłada, że w 2007 r. przychody firmy wyniosą ok. 100 mln zł (18 mln zł po pierwszym kwartale), a zysk netto ok. 13 mln zł (2,6 mln zł). Spółka jeszcze w tym roku zostanie wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych, a środki uzyskane z jej upublicznienia będą przeznaczone na dalsze akwizycje i rozwój oferty.

"Celem konsolidacji spółek jest stworzenie największej krajowej firmy o mocnej pozycji w Europie" - można przeczytać w komunikacie. Asseco Business Solutions ma ściśle współpracować ze spółkami zagranicznymi należącymi do Grupy Asseco, m.in. w celu wspólnego rozwoju oferty. Grupa Asseco posiada udziały w spółkach zajmujących się systemami ERP w Czechach (LSC International) i na Słowacji (Datalock), a kolejne przejęcia producentów tego typu rozwiązań planowane są na Bałkanach.

Oferta spółki została podzielona pomiędzy cztery współpracujące ze sobą Piony Biznesowe. Pod nazwą WA-PRO firma dostarcza aplikacje do zarządzania, dedykowane małym podmiotom. Średnie i większe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z systemów ERP marek Safo i Softlab, w zależności od preferowanej technologii odpowiednio Oracle i Microsoft. Ponadto firma oferuje usługi pod nazwą Incenti, obejmujące outsourcing IT, e-learning i konsulting informatyczny.


TOP 200