Incenti, Softlab, WA-PRO i Safo jedną spółką

W zeszły piątek (1 czerwca) Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał połączenie tych czterech spółek, które wspólnie tworzą Asseco Business Solutions (ABS) z siedzibą w Lublinie. Prezesem nowej spółki został Romuald Rutkowski, dotychczasowy prezes Softlabu.

Zarząd Asseco Business Solutions zakłada, że w 2007 r. przychody firmy wyniosą ok. 100 mln zł (18 mln zł po pierwszym kwartale), a zysk netto ok. 13 mln zł (2,6 mln zł). Spółka jeszcze w tym roku zostanie wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zaś środki uzyskane z jej upublicznienia zostaną przeznaczone na dalsze akwizycje i rozwój oferty.

"Celem konsolidacji spółek jest stworzenie największego krajowego przedsiębiorstwa o mocnej pozycji w Europie, produkującego i wdrażającego rozwiązania IT dla biznesu w Polsce i Unii Europejskiej. Asseco Business Solutions należy do Grupy Kapitałowej Asseco, w której ramach stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla sektora MSP, outsourcing i e-learning" - można przeczytać w komunikacie. Asseco Business Solutions będzie ściśle współpracować ze spółkami zagranicznymi należącymi do Grupy Asseco, m.in. celem wspólnego rozwoju oferty. Grupa Asseco posiada udziały w spółkach zajmujących się systemami ERP w Czechach (LSC International) i na Słowacji (Datalock), a kolejne przejęcia producentów tego typu rozwiązań planowane są na Bałkanach.

Oferta spółki została podzielona pomiędzy cztery współpracujące ze sobą Piony Biznesowe. Pod nazwą WA-PRO firma dostarcza aplikacje do zarządzania, dedykowane małym podmiotom. Średnie i większe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z systemów ERP marek Safo i Softlab, w zależności od preferowanej technologii odpowiednio Oracle i Microsoft. Ponadto firma oferuje usługi pod nazwą Incenti, obejmujące outsourcing IT, e-learning i konsulting informatyczny.

W spółce zatrudnionych jest ponad 500 pracowników, w tym ponad 400 informatyków specjalizujących się w produkcji oprogramowania i wdrożeniach oraz 80 specjalistów ds. projektowania infrastruktury informatycznej, systemów bezpieczeństwa i e-learningu. Główną siedzibą Asseco Business Solutions jest Lublin, ale ze względu na lokalizację trzech pionów biznesowych w Warszawie, biuro zarządu mieści się w stolicy. Firma posiada także oddziały w Poznaniu, Lublinie, Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie, Bydgoszczy i Łodzi oraz sieć 600 partnerów.