Impulsywna rozgrywka

TP SA zwiększy prawie dwukrotnie liczbę modemów obsługujących numer dostępowy 0 20 21 22.

TP SA zwiększy prawie dwukrotnie liczbę modemów obsługujących numer dostępowy 0 20 21 22.

Udział w rynku komutowanego dostępu do Internetu należy prawie w 100% do TP SA. W najbliższym czasie sytuacja może jednak się zmienić. Od 1 maja dostęp do sieci bez opłat abonamentowych oferuje Internetia, spółka Netii Telekom. W najbliższym czasie należy spodziewać się ogłoszenia przez Ministra Łączności zasad rozliczeń międzyoperatorskich. Powinno to umożliwić dostawcom usług internetowych obniżenie cen usług.

Naciski ze strony konkurencji wymusiły na TP SA zwiększenie liczby modemów dostępowych, obsługujących numer 0 20 21 22. Liczba 17 tys. działających dotychczas modemów zostanie w ciągu miesiąca dwukrotnie zwiększona. "Najwięcej modemów ma być zainstalowanych w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Poznań. Powinno to poprawić sytuację, ale nie rozwiąże wszystkich problemów. Liczba modemów musi być zwiększana i do końca roku znacząco wzrośnie" - mówi Euzebiusz Sowa, zastępca dyrektora ds. usług i marketingu Centrum Systemów Teleinformatycznych TP SA. Przedstawiciele firmy zapowiadali wcześniej, że do września br. powinno działać 60 tys. modemów.

Wreszcie, po kilku miesiącach testów, uruchomiono usługę SDI (Szybki Dostęp do Internetu). Według przedstawicieli TP SA, usługa już jest dostępna lub w najbliższym czasie zostanie udostępniona na terenie całej Polski. Ostateczne decyzje są podejmowane na poziomie poszczególnych zakładów telekomunikacyjnych i zależą od możliwości technicznych. Z szacunków TP SA wynika, iż w tym roku uda się podłączyć ok. 40 tys. abonentów systemu SDI.

Internet i ty

Z początkiem maja dostęp do Internetu bez opłat abonamentowych w 9 strefach numeracyjnych (warszawskiej, katowickiej, gdańskiej, poznańskiej, toruńskiej, radomskiej, siedleckiej, lubelskiej, krakowskiej) uru-chomiła Internetia, spółka zależna Netii Telekom. Jest on nieznacznie tańszy od oferowanego przez TP SA. Mogą z niego korzystać zarówno abonenci Netii, jak i TP SA. Według przedstawicieli Internetii, z jej usług korzysta już ponad 15 tys. Internetia przed podpisaniem umowy umożliwia bezpłatny 5-godzinny dostęp.

"Do końca lipca usługa zostanie uruchomiona w strefach: pilskiej, włocławskiej, opolskiej, kieleckiej i kaliskiej. Do końca roku chcemy, aby była dostępna na terenie całego kraju" - mówi Jolanta Ciesielska z Netii Telekom. Z myślą o usługach transmisji danych i rozmowach międzymiastowych Netia rozbudowuje ogólnopolską sieć łączy światłowodowych, których długość wynosi obecnie ok. 3 tys. km. Do końca roku ma ona wzrosnąć do 5 tys. km.

Czekając na zasady

Z chwilą wprowadzenia dostępu bez opłat abonamentowych przez TP SA dramatycznie zmalał udział w rynku dostawców usług internetowych. Dopiero niedawno Ministerstwo Łączności wystąpiło z propozycją opracowania zasad rozliczania między usługodawcami internetowymi a operatorami telefonicznymi. Klienci korzystający z usług niezależnych dostawców Internetu generowali duży ruch w sieci telefonicznej, ale operatorzy telekomunikacyjni nie chcieli dzielić się przychodami, które dzięki temu uzyskali.

Pracę zakończył specjalny zespół roboczy, pracujący pod egidą ministerstwa. Jego wynikiem było opracowanie zasad rozliczeń, które obecnie musi przyjąć Minister Łączności. "Dostawców podzielono na dwie grupy: małych, posiadających dwa trakty ISDN, i dużych - z 3 traktami i więcej. Pierwsza grupa otrzymywałaby zwrot w wysokości dziesiątej części stawki minutowej, obowiązującej u operatora, pomnożonej przez liczbę minut wydzwanianych przez użytkowników. Druga grupa otrzymywałaby od 33 do 100% z 3 groszy za minutę pomnożonych przez liczbę minut" - tłumaczy Wojciech Gawęda z firmy SM Media, który brał udział w pracach zespołu. Propozycję tę wstępnie zaakceptowali przedstawiciele TP SA.


TOP 200