Impuls dla producenta maszyn górniczych

Zakończyło się jedno z największych w ostatnich miesiącach wdrożeń systemu Impuls 5. Dostęp do oprogramowania autorstwa firmy BPSC zyskało prawie 200 użytkowników firmy Famur SA.

To notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych producent maszyn i urządzeń górniczych. "Decyzja o wdrożeniu zintegrowanego oprogramowania związana była z uruchomieniem nowej hali produkcyjnej, w której dzięki najnowocześniejszemu parkowi maszynowemu powstawać mogą nie tylko wyroby na potrzeby górnictwa węgla kamiennego, ale również inny rodzaj produkcji. Nowe realia w obszarze produkcji stały się dla nas okazją do wprowadzenia zmian również w obszarze IT. Wdrożenie systemu klasy ERP miało się więc wpisać w <<nowe otwarcie>> w firmie" - mówi Jacek Pagacz, dyrektor IT w Famur SA.

Największy nacisk został położony na możliwość sprawnego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmujących wszystkie podmioty grupy kapitałowej. Rozwiązania opracowane dla firmy Famur mają stanowić standard, który w następnych etapach zostanie zaimplementowany w pozostałych spółkach tworzących grupę. Grupa Famur należy do czołówki światowych producentów maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. W jej skład wchodzą spółki: Famur, Nowomag, Fazos, Pioma, PCTG, Georyt, Dams, PMG, zatrudniające razem 3 tys. pracowników. Grupa specjalizuje się w kompleksowej mechanizacji procesu wydobycia węgla kamiennego metodą ścianową oraz projektowaniu i dostawie informatycznych systemów zarządzania eksploatacją węgla od przodka ścianowego na powierzchnię kopalni.

Specyfika funkcjonowania nowego parku maszynowego używanego do produkcji w firmie Famur wymaga współdziałania kilku dedykowanych rozwiązań informatycznych. Dlatego prace wdrożeniowe objęły też funkcjonalność klasy MES autorstwa BPSC oraz specjalistyczne aplikacje firm IBS i CosCom. Całość stworzyła kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje: wygenerowanie i przekazanie na urządzenie produkcyjne kodu sterującego oraz korekty ustawień, rejestracja wszelkich zdarzeń poprzez ekrany dotykowe, pozyskiwanie informacji zwrotnej z urządzeń produkcyjnych oraz raportowanie.


TOP 200