Import wiedzy z Maryland

System wideokonferencyjny połączony siecią IP umożliwia amerykańskim wykładowcom prowadzenie zajęć ze studentami w Łodzi.

System wideokonferencyjny połączony siecią IP umożliwia amerykańskim wykładowcom prowadzenie zajęć ze studentami w Łodzi.

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim organizuje studia MBA. Ponad 25% wykładów jest prowadzonych przez wykładowców z The Robert H. Smith School of Business Universytetu Maryland (ponad 50 godz. sesji wideokonferencyjnych w semestrze). "Bez systemów wideokonferencyjnych nie byłoby nas stać na opłacenie biletów lotniczych i wynajęcie na zajęcia weekendowe wykładowcy z renomowanej, amerykańskiej uczelni" - mówi mgr Zbigniew Mikurenda, kierownik Programu Nauczania na Odległość łódzkiego PAM Center.

Wideokonferencja na dwa sposoby

W czerwcu 1998 r. PAM Center zastosował nową, jak na tamte czasy, technologię wideokonferencji. "W przetargu braliśmy pod uwagę firmy V-Tel i PictureTel - liderów rynku wideokonferencji. Rozwiązania tej firmy były stosowane w Maryland i, co więcej, firma ta posiadała w Polsce przedstawicielstwo i serwis" - podkreśla Z. Mikurenda.

Aby umożliwić wzrokowy kontakt studentów z wykładowcami w Maryland, zastosowano urządzenia wideokonferencyjne Concorde 4500 firmy PictureTel. Po obu stronach oceanu funkcjono- wały takie same urządzenia, które były połączone za pośrednictwem linii ISDN. "Do komunikacji wykorzystywaliśmy równolegle trzy linie ISDN o konfiguracji 2B+D każda. Dzięki temu udało się osiągnąć przepustowość 384 Kb/s" - wyjaśnia Z. Mikurenda. Rozwiązanie było satys- fakcjonujące pod względem jakości, ale koszt połączeń ISDN między USA a Polską był bardzo wysoki. "Poszukiwaliśmy alternatywnego, tańszego rozwiązania" - mówi Zbigniew Mikurenda.

Specjaliści z Miejskiej Sieci Kompu- terowej LODMAN wspólnie z przed- stawicielami PAM Center Uniwersytetu Łódzkiego opracowali rozwiązanie, umożliwiające realizowanie projektów edukacyjnych w trybie nauczania na odległość za pośrednictwem sieci IP. Projekt zakładał połączenie terminali PictureTel Concorde 4500 z wykorzystaniem polskiej sieci akademickiej POL34, europejskiej sieci TEN 155 (Transeuropean Education Network) oraz zbudowanego w USA szkieletu Internetu 2. Komunikacja w sieci IP odbywa się z szybkością 768 Kb/s - znacznie większą niż dotychczasowe 384 Kb/s, które były dostępne przy połączeniach ISDN (PAM Center jest włączony do sieci MSK LODMAN przy użyciu łącza o przepustowości 100 Mb/s). "Wbrew wcześniejszym obawom, komunikacja z wykorzystaniem sieci IP działa bez zastrzeżeń, co w dużej mierze jest spowodowane wykupieniem usługi MBS (Management Bandwidth Service), gwarantującej wymaganą przepustowość na całej trasie transmisji" - twierdzi Z. Mikurenda. Transmisja 768 Kb/s jest maksymalną szybkością, jaką obecnie są w stanie obsłużyć urządzenia Concorde 4500 w przypadku sieci IP. Standardowo urządzenia Concorde 4500 pozwalają komunikować się wyłącznie za pomocą łączy ISDN. Aby stało się możliwe ich podłączenie do sieci IP, konieczne jest ich wzbogacenie w moduł PictureTel 210.

Obrazki w telefonie

PAM Center dysponuje trzema zestawami wideokonferencyjnymi Concorde 4500 oraz dwoma systemami klasy desktop - PictureTel 550. Chociaż podstawowym medium komunikacyjnym jest sieć IP, to w każdej chwili w przypadku wystąpienia problemów w transmisji można również wykorzystać łącza ISDN.

PictureTel Concorde 4500 to zaawansowany system, zaliczany do rozwiązań grupowych. Dostarczany jest z dużym monitorem, systemem głośnikowym firmy Bose i klawiaturą bezprzewodową. System ten jest wyposażony w zaawansowane rozwiązania, ułatwiające prowadzenie wideokonferencji. Wykorzystuje m.in. technologię LimeLight, która pozwala kamerze automatycznie lokalizować mówiącego. "Rozwiązanie lokalizujące mówiącego ma ogromne znaczenie dla jakości wideokonferencji" - podkreśla Z. Mikurenda. Co więcej, w celu zwiększenia komfortu pracy lokalni użytkownicy mają możliwość sterowania zdalną kamerą, tak by poprawić widzialność osoby mówiącej po drugiej stronie. Możliwe jest również zdefiniowanie dziesięciu predefiniowanych ustawień kamery, które mogą być zmieniane przez naciśnięcie jednego klawisza na klawiaturze.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200