Imager 2000

Francuska firma VITEC oferuje cyfrowy, wewnętrzny (w postaci karty) przetwornik obrazów do komputerów PC, digitalizujący w czasie realnym i dającą przy tym zadowalającą jakość otrzymywanych na ekranie komputera obrazów.

Francuska firma VITEC oferuje cyfrowy, wewnętrzny (w postaci karty) przetwornik obrazów do komputerów PC, digitalizujący w czasie realnym i dającą przy tym zadowalającą jakość otrzymywanych na ekranie komputera obrazów.

Potrafi przetwarzać obrazy ze standardów NTSC, S-VHS, PAL, SECAM, i - VCR i Zapshot (Canon). Przetworzone obrazy są zgodne ze standardem Windows 3 i SVGA, mają rozdzielczość 768x576 punktów przy 16 mln barw. Przetwornik umożliwia także digitalizację obrazów monochromatycznych, z 256 odcieniami szarości. Załączone oprogramowanie, wymagające środowiska Windows 3, pozwala na prowadzenie podglądu obrazu przed jego wczytaniem do pamięci komputera - co znakomicie ułatwia kadrowanie i ustawianie ostrości wczytywanych obrazów. Zapamiętany obraz może być poddany różnorodnym retuszom: rozjaśniany, można zmienić nasycenie barw, kontrast, można otrzymać jego negatyw itd. Ostatecznie obraz może być zapamiętany w formacie .PCX, .TIF, lub .BMP. Kartę można także wyposażyć w generator obrazów wideo dających obrazy zgodne ze standardami telewizyjnymi. Wersja podstawowa przetwornika kosztuje 1495 USD, z generatorem obrazów TV - 1890 USD.


TOP 200