Ile wydadzą na IT?

Managerowie ankietowani przez CIO z optymizmem patrzą na firmowe budżety IT, natomiast z badań przeprowadzonych przez Goldman Sachs wynika, że wydatki na high-tech w amerykańskich firmach w 2002 roku zostaną zmniejszone.

Ponad 55% ankietowanych przez Goldman Sachs managerów ze 100 amerykańskich firm uznało, że w przyszłym roku wydatki firmowe na ten sektor zostaną zmniejszone, lub nie ulegną zmianie. Spośród ankietowanych 7% uznało, że wydatki na IT wzrosną o ponad 20% wg jednej dziesiątej o 10 do 20%, 36% uważa, że pozostaną na tym samym poziomie, zdaniem 15% będą niższe o 5 do 10%.

Podobne wyniki opublikował Financial Times, który przeprowadził ankiety z managerami z amerykańskich firm. Wynika z nich, że budżety na wydatki IT zostały ostatnio zmniejszone przeciętnie o 5 do 10%, a w przyszłym roku możliwe są dalsze cięcia.

Podstawową przyczyną ograniczenia wydatków na nowe technologie, wymienianą przez zarządzających przedsiębiorstwami, jest strategia korporacyjna mająca na celu zwiększenie dochodowości. Firmy koncentrują się również na maksymalnym wykorzystaniu systemów już posiadanych, nabytych w okresie szaleńczych zakupów pod koniec lat 90.

Inwestycje w technologie informatyczne, w tym telekomunikację, rosły od końca lat 80. do połowy lat 90 średnio o 9% rocznie. Od 1995 do 2000 roku średnia wzrostu wynosiła aż 16%, między innymi dzięki obawie przed milenijną pluskwą, czy zachłyśnięciu się wizją nowej gospodarki. Przez ten czas w USA zainwestowano w IT ok. 1,4 mld USD.

Również amerykański magazyn CIO przeprowadził w listopadzie badanie prognoz dla rynku IT. Jego wyniki są o wiele bardziej optymistyczne. Mimo oficjalnych raportów o recesji w USA, firmy zwiększą wydatki na IT w niektórych kategoriach.

Ankietę przeprowadzono wśród 259 dyrektorów działów informatycznych z firm amerykańskich. Managerowie oczekiwali, że w ciągu najbliższego roku ich budżety wzrosną o 5,3% do 13% w porównaniu ze stanem w listopadzie br. Niemal 40% badanych stwierdziło, że nie oczekuje wzrostu wydatków na IT do połowy 2002 r., a jedna piąta spodziewa się ich wzrostu w pierwszym kwartale przyszłego roku. Największy wzrost wydatków planowany jest w sektorze outsourcingu usług IT, oprogramowaniu infrastruktury i e-biznesowym.

Opracowywany przez CIO indeks wzrostu zaawansowanych technologii (Future Technology Growth Index), odzwierciedlający stan budżetów na wydatki IT oraz znaczenie high-tech, podskoczył o 19% w listopadzie 2001, w porównaniu z październikiem br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200