Ile państwa w państwie?

Imprezy sportowe lub powódź to sytuacje, w których bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie. Czy właścicielem infrastruktury i systemów do jego zapewnienia powinno być państwo, czy też firmy prywatne?

W RPA trwają Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Do Johannesburga zjechało kilkaset tysięcy kibiców. I choć fani sportu mówią, że nigdy nie było tak dobrej transmisji rozgrywek piłkarskich, tak dobrze wykadrowanych zdjęć, zaś stadion w Johannesburgu sprawia niesamowite wrażenie, święta piłkarskiego nie ma. Zamieszki przed stadionem, strajk pracowników go ochraniających i kradzieże w hotelach nie dają poczucia bezpieczeństwa. Do końca mistrzostw pozostało jeszcze trochę czasu, ale kraj ten zapewne nie zda egzaminu z bezpieczeństwa na 5. Przed nami stoi podobne wyzwanie podczas Mistrzostw Europy w Euro 2012 r. Od kogo możemy się uczyć? Jak planują zabezpieczyć się miasta-gospodarze?

Safety i security

Wydatki na bezpieczeństwo na mieszkańca w miastach Unii Metropolii Polskich

Wydatki na bezpieczeństwo na mieszkańca w miastach Unii Metropolii Polskich

Płk Christian Brönnimann, ekspert ds. polityki bezpieczeństwa imprez masowych, który w czasie tegorocznej konferencji Computerworld "Wolność i bezpieczeństwo" w Szczecinie opowiadał o doświadczeniach związanych z organizacją mistrzostw Euro 2008 w Szwajcarii i Austrii, radził Polsce, aby zaczęła się odpowiednio wcześnie przygotowywać do zabezpieczenia tak dużej imprezy masowej. "Musicie znać swoich partnerów, z którymi będziecie mieli współpracować przy tych wydarzeniach, ćwiczyć, popełniać błędy w czasie tych ćwiczeń i na nich się uczyć" - mówił płk Brönnimann. Zwracał także uwagę na: konieczność wsparcia polityków; dobrze zorganizowaną współpracę wielu podmiotów, organizacji i służb; współpracę międzynarodową jako niezbędny element planu bezpieczeństwa. To lista niepolicyjnych działań prewencyjnych.

Gdańsk, gdzie będzie rozgrywana część meczy Euro 2012, zna już wymagania, jakie UEFA stawia przed gospodarzami. "Wyznaczyliśmy dwunastu koordynatorów lokalnych do spraw organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, którzy zajmują się różnymi obszarami organizacji, jak np. bezpieczeństwo, transport, zabezpieczenie medyczne, telekomunikacja i informatyka i zapewnienia w nich bezpieczeństwa i odpowiednich warunków" - mówi Sławomir Michalczuk, koordynator ds. bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Gdańska. W ramach bezpieczeństwa miasto wydzieliło dwa obszary, w których prowadzone są przygotowania - "safety" i "security".

W ramach "security" znajdują się projekty realizowane przez służby odpowiedzialne za zachowanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ratownictwa, którymi zajmują się Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, ABW, Państwowe Ratownictwo Medyczne. Projekty prowadzone przez te jednostki muszą być kompatybilne merytorycznie z projektami realizowanymi w obszarze "safety" dotyczącymi przygotowania przestrzeni publicznej oraz przygotowania uczestników.

Niewątpliwie samorządowcy najwięcej nadziei pokładają w monitoringu. "Zauważam jednak niepokojącą praktykę. Miasta chcą instalować na każdym rogu kamery. Tylko czy więcej znaczy lepiej?" - pyta Paweł Nogowicz, prezes Evercom. Jego zdaniem, należy postawić na bardziej wyrafinowane systemy monitoringu, i tak chronić przestrzeń publiczną.

Po powodzi

Powódź wymusza na naszym systemie zarządzania kryzysowego rozwiązanie problemu powiadamiania kryzysowego. "Brakuje mechanizmów skutecznego powiadamiania obywateli o zbliżającym się zagrożeniu" - zauważa Marcin Burda, wiceprezes Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


TOP 200