Ile można zaoszczędzić?

Szacunkowe koszty eksploatacji komputerów NC i NetPC

Szacunkowe koszty eksploatacji komputerów NC i NetPC

Gartner Group Inc. opublikowała raport pod znamiennym tytułem "Network Computer: Panacea and Pandoras's Box" (Komputer sieciowy: panaceum i puszka Pandory) w którym przedstawiono wyniki szacunkowej analizy kosztów eksploatacji komputerów sieciowych o różnych architekturach oraz możliwe obecnie do przewidzenia problemy ich zastosowania. Są to wyniki przybliżone - trudno jest dokładnie określić oszczędności gdy komputery sieciowe dopiero wchodzą na rynek. Tym niemniej można się spodziewać, że nowe architektury umożliwią zmniejszenie kosztów eksploatacji o 26%-41%, choć jednocześnie mogą się pojawić nowe problemy związane przede wszystkim z koniecznością kosztownej przebudowy infrastruktury sieciowej. Wydaje się, że podstawowym wnioskiem z raportu Gartner Group jest przestroga przed pochopną przebudową systemu i zalecenie dokładnej analizy kosztów zmiany jego architektury.

Analiza kosztów eksploatacji dotyczyła trzech odmiennych specyfikacji komputerów sieciowych:

  • NetPC, które mogą zmniejszyć te koszty o 26%. Podstawową wadą tego rozwiązania jest silne uzależnienie od platformy Wintel oraz znacznie większe wymagania sprzętowe od "prawdziwych" komputerów sieciowych. Komputery typu NetPC nie są jeszcze dostępne - pierwsze modele mają się pojawić w II poł. br.

  • komputery sieciowe NC (typu klienckiego) wykorzystujące platformę Java oferują największe oszczędności - 41%. Są one oferowane przez Sun Microsystems Inc., Oracle Corp. i IBM, ale masową ich produkcję uruchomiła na razie tylko ta ostatnia firma. Wadą tego typu komputerów NC jest silne uzależnienie od sieci - jeśli do niej zostanie przerwany to komputer przestaje funkcjonować.

  • komputery sieciowe NC, które całkowicie opierają się na pracy serwera umożliwiają zmniejszenie kosztu eksploatacji do 33%. Są to urządzenia typu inteligentnych terminali - wykorzystywane aplikacje są wykonywane na serwerze. Podstawowymi ich wadami jest konieczność inwestycji w drogie serwery, ograniczona liczba użytkowników, którzy mogą być obsługiwani oraz całkowita zależność od funkcjonowania serwera. Tego typu komputery są obecnie najszerzej dostępne z wymienionych - oferują je m.in. Citrix Systems Inc., Wyse Technologies Inc. i HDS Network Systems Inc.

    Warto bacznie obserwować rozwój nowych technologii, aby w odpowiednim momencie podjąć dobrą decyzję. Mike Farrell, odpowiedzialny za systemy informatyczne w firmie Automated Data Processing Inc. powiedział: "Najprawdopodobniej koszt zastąpienia wykorzystywanych obecnie komputerów PC z Windows 3.1 przez komputery sieciowe będzie zbliżony do kosztu upgrade'u do Windows NT. Jeśli więc będzie można uzyskać dodatkowe oszczędności przez np. zmniejszenie kosztu administracji, to gra jest warta świeczki".


  • TOP 200