Ile mocy dla serwerowni

Podsumowanie

Ile mocy dla serwerowni

Przykładowa całkowita moc znamionowa (zainstalowana) i ustalona serwerowni

Szacowanie mocy powinno być dokonane już w początkowej fazie procesu projektowego budowy serwerowni lub centrum przetwarzania danych, gdyż jest to parametr, który determinuje dobór wielkości systemów zasilania i chłodzenia oraz instalacji zasilającej obiektu. W dość prosty sposób możliwe jest w miarę dokładne oszacowanie mocy, której potrzebują odbiorniki IT, system chłodzenia, system zasilaczy UPS oraz inne odbiory, np. oświetlenie. Przy szacowaniu mocy warto kierować się zasadą, że lepiej jest nieco przewymiarować parametry systemów zasilania i chłodzenia w stosunku do obciążenia niż wyznaczyć je w stopniu minimalnym w stosunku do otrzymanych wyników obliczeń, gdyż koszt niedoszacowania mocy jest bardzo duży i może być przyczyną braku możliwości uruchomienia jego pełnej funkcjonalności. Niestety często dochodzi do sytuacji, gdzie moc jest znacznie przeszacowana ponad potencjalnie możliwe scenariusze rozwoju centrum przetwarzania danych, co powoduje wyższe nakłady początkowe oraz koszty utrzymania. Na etapie rozruchu sytemu teleinformatycznego należy się liczyć z tym, iż wartość współczynnika PUE będzie gorsza od zaplanowanej, gdyż nie wszystkie urządzenia teleinformatyczne na tym etapie są uruchomione, a systemy zasilania i chłodzenia są wymiarowane z uwzględnieniem obciążeń docelowych. Na etapie projektowania należy określić sposób rozbudowy, w tym możliwość konieczności zwiększenia zapotrzebowania na moc. Jednym z głównych czynników wpływających negatywnie na efektywność są zbędne koszty związane z nadmierną wielkością. Wymagania centrum dotyczące mocy zwykle rosną wraz z jego rozwojem, ale wzrostu tego nie można niestety w sposób precyzyjny przewidzieć na etapie projektu. W wyniku konieczności uwzględnienia tych założeń, centra przetwarzania danych są planowane, projektowane i budowane tak, aby z góry sprostać pewnym nie do końca przewidywalnym wymaganiom. W związku z powyższym wykorzystanie infrastruktury fizycznej i systemów zasilania w typowym centrum przetwarzania danych często nie osiąga nawet połowy wartości nominalnej. Aby zapewnić uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej i lepsze dopasowanie mocy systemów zasilania i chłodzenia do aktualnego obciążenia warto stosować rozwiązania skalowalne, które można łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb firmy. Wydaje się, iż jest to najlepsze wyjście, zarówno od strony efektywności energetycznej, jak i ograniczenia początkowych nakładów inwestycyjnych.

Ile mocy dla serwerowni

TOP 200