Ile mocy dla serwerowni

Skutki błędnego oszacowania mocy

Analizując skutki przeszacowania mocy infrastruktury zasilania i chłodzenia, można dojść do przekonania, że część z nich – w tym duża możliwość rozbudowy systemu teleinformatycznego czy mniejsze ryzyko awarii – jest pozytywna, a inne, takie jak wyższe początkowe nakłady inwestycyjne, obniżona sprawność energetyczna, są niekorzystne. Podobnie sytuacja kształtuje się w aspekcie wniosków wynikających z niedoszacowania mocy infrastruktury zasilania i chłodzenia. Lepsza sprawność energetyczna czy niższe początkowe nakłady inwestycyjne to niewątpliwe pozytywy, lecz inne konsekwencje, tj. brak możliwości zapewnienia zasilania dla wszystkich zaplanowanych urządzeń, większe ryzyko awarii, trudna rozbudowa, są już bardzo poważne. Stwarzają bowiem zagrożenie dla niepowodzenia całego projektu uruchomienia serwerowni. Analizując powyższe skutki i kierując się najważniejszym kryterium, jakim dla centrum przetwarzania danych jest niewątpliwie dostępność, najbardziej krytycznym warunkiem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy do zasilania centrum, gdyż determinuje on możliwość prawidłowej pracy sytemu teleinformatycznego, tak więc z tego powodu należy ocenić, że skutki niedoszacowania są znacznie poważniejsze niż te, wynikające z przeszacowania.

Moc przyłącza energetycznego i agregatu prądotwórczego

Wychodząc jedynie od wartości mocy stanu ustalonego nie jest możliwe określenie wielkości innych źródeł zasilania centrum danych, takich jak przyłącze energetyczne, instalacja zasilająca czy agregat prądotwórczy. Wielkość mocy tych źródeł musi być dostosowana do wartości szczytowej poboru mocy obciążenia, z odpowiednim uwzględnieniem przepisów i doświadczeń. W praktyce powoduje to, iż wielkość mocy przyłącza energetycznego i generatora musi być odpowiednio większa od mocy pobieranej w stanie ustalonym przez serwerownie.

Ile mocy dla serwerowni

Ilość energii w fazie rozruchu

Przy szacowaniu mocy trzeba pamiętać, że moc przyłączeniowa (przyłącza elektroenergetyczne do obiektu) powinna być dostosowana do wartości szczytowej obciążenia docelowego. Ponadto wielkość instalacji elektroenergetycznej w obiekcie powinna być dostosowana do wartości szczytowej obciążenia docelowego lub w przypadku rozbudowy etapowej zapewniać możliwość jej rozbudowy do poziomów docelowych.

Oszacowaną wcześniej moc wymaganą przez serwerownię można również wykorzystać do określenia poziomu mocy wyjściowej generatora prądotwórczego, jeśli urządzenie takie ma być stosowane do rezerwowania obciążeń centrum danych. W celu oszacowania wielkości mocy generatora wymaganego dla obciążeń krytycznych, należy wziąć pod uwagę charakterystyki elektryczne obciążeń, które będą podłączone do generatora za pomocą przełącznika źródeł zasilania. Obciążenia z silnikami elektrycznymi, np. systemy wentylacji i chłodzenia, charakteryzują sią dużymi prądami rozruchowymi, które mogą zakłócać stabilność pracy generatora. Sam zasilacz UPS może przyczynić sią do wystąpienia tego problemu, jeśli nie jest wyposażony w układ korekcji wejściowego współczynnika mocy oraz układ „łagodnego startu”. Moc agregatu prądotwórczego powinna więc uwzględniać: prądy rozruchowe systemów chłodzenia, zakłócenia wnoszone do sieci przez zasilacze UPS i inne odbiorniki oraz prąd ładowania akumulatorów w zasilaczach UPS.

Elementy systemu elektrycznego i systemu dystrybucyjnego, znajdujące się za wyjściem zasilacza UPS, mogą być skalowane lub dostosowywane do znanych bądź przyszłych obciążeń, lecz wielkość sieci elektrycznej zasilającej elementy infrastruktury fizycznej musi zostać określona w stopniu wystarczającym zarówno na obsługę znanych obciążeń przy pierwszym rozruchu, jak i obciążeń przyszłych.


TOP 200