Ile kosztuje wdrażanie kolejnych wersji Windows 10

Gartner zaprezentował analizę kosztów aktualizacji i oferuje narzędzie do ich szacowania w firmach wykorzystujących Windows 10.

Microsoft dwa razy w roku wprowadza nowe zaktualizowane wersje systemu Windows 10 co w porównaniu do wcześniejszej sytuacji, gdy nowe wersje systemu pojawiały się co około 6 lat stwarza nowe problemy dla firm wykorzystujących ten system.

Tak częste aktualizacje systemu operacyjnego mają poważne uzasadnienie wynikające z przyspieszenia rozwoju technologii oraz potrzeby bardziej efektywnego reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa. Ale nadążanie za zmianami wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wdrażaniem kolejnych wersji oprogramowania. Pojawia się więc pytanie: ile to kosztuje?

Zobacz również:

  • Microsoft pracuje nad dużą aktualizacją przeglądarki Edge
  • Ujawniono nowe funkcje smartfonów Samsung Galaxy
  • Apple unika płacenia podatków przenosząc produkcję do Indii

W opublikowanym ostatnio raporcie, analitycy Gartner Research spróbowali oszacować te koszty. Ogólny wniosek jest taki, że zarządzanie aktualizacjami wprowadzanymi dwa razy do roku stwarza duże problemy i istotnie zwiększa koszty utrzymania Windows 10 w porównaniu do czasów z przed 2015 roku, gdy nowe wersje Windows były wprowadzane co ok. 6 lat.

Raport zawiera opis opracowanego przez Gartner narzędzia „Windows 10 Feature Update Cost Model”, które umożliwia firmom oszacowanie rzeczywistych kosztów wdrażania aktualizacji systemu oraz ułatwia modelowanie i planowanie działań przy uwzględnieniu ich pracochłonności.

Firmy i organizacje muszą zmienić tradycyjne podejście do aktualizacji Windows. Wcześniej były to niezależne wdrażane niezbyt często, co 6-8 lat, projekty. Obecnie jest to praktycznie ciągły proces sprawdzania i przygotowania wdrożeń kolejnych aktualizacji co 6-12 miesięcy” – piszą w raporcie analitycy Gartnera.

Ogólny wniosek, jaki prezentują analitycy tej firmy jest taki: w porównaniu do klasycznego modelu aktualizacji co 6-8 lat, koszty utrzymania Windows 10 są niższe jeśli nowe wersje systemu są wdrażane raz do roku, ale nawet 2-krotnie wyższe jeżeli firma musi go aktualizować 2 razy w roku.

W raporcie Gartner prezentuje modelowanie kosztów na przykładzie hipotetycznej firmy zatrudniającej 2500 pracowników, w której rozważane są dwa przypadki: proces aktualizacji jest zautomatyzowany i centralnie zarządzany lub też pozostawiony użytkownikom.

Punktem odniesienia jest koszt aktualizacji w modelu tradycyjnym (raz na 6 lat), który Gartner szacuje na 445 USD (niezarządzane centralnie komputery PC) oraz 256 USD (zautomatyzowany proces aktualizacji).

Wdrażanie aktualizacji Windows 10 raz do roku kosztuje odpowiednio 77 USD i 43 USD (niezarządzane i zarządzane komputery PC) co w ciągu 6 lat (6 aktualizacji) powoduje koszty wynoszące 462 USD i 258 USD. Są więc one podobne do modelu tradycyjnego.

Jeśli jednak aktualizacje są wdrażane dwa razy do roku to kosztuje odpowiednio 66 USD i 42 USD na każdy komputer PC, co w okresie 6 lat (12 aktualizacji) podnosi całkowity koszt do 792 USD i 504 USD. Oznacza to wzrost kosztów o 78%-97% w porównaniu do modelu jednej aktualizacji rocznie.

Jak przyznają analitycy Gartnera, w praktyce prezentowane koszty mogą być niższe, jeśli firma zrezygnuje na przykład z dokładnego testowania zgodności aktualizacji z wykorzystywanymi aplikacjami. Ale podkreślają jednocześnie, że w porównaniu do tradycyjnego modelu aktualizacji najczęściej oznacza to nawet 300-procentowy wzrost kosztów ponoszonych przez użytkowników końcowych

Ze swej strony Microsoft zachęca do wdrażania dwóch aktualizacji rocznie, a wprowadzając tylko 18-miesięczny okres wsparcia dla kolejnych wersji systemu istotnie utrudnia możliwość wydłużenia częstotliwości ich instalacji do jednej na rok.

Dlatego też Gartner, powołując się na opinie często wyrażane przez klientów firmy, stara się przekonać Microsoft by wydłużył czas wsparcia do na przykład 24 miesięcy.

Trzeba zauważyć, że wsparcie dla wersji Windows 10 1703 oraz 1709 zostało przedłużone właśnie do 24 miesięcy odpowiednio do 9 kwietnia i 8 października 2019 roku. Ale nie dotyczy to najnowszej wersji 1803, która będzie wspierana tylko do 12 listopada 2019 roku.

Model do analizy kosztów aktualizacji Windows 10 jest oferowany wraz z raportem w formie arkusza kalkulacyjnego Excel w cenie 7500 USD. Można go zakupić na stronie firmy Gartner Research.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200